| Airpro |

Viikkolepo 35 tuntia, mitä se tarkoittaa?

Airpron työriitaa koskenut sovintoehdotus hyväksyttiin 20.3.2017. Se toi muutoksen TES:n 6 §:n 3. kohtaan "Viikoittainen lepoaika". Tiedotteessa kerrotaan, mitä se käytännössä tarkoittaa.

   ► Pääluottamus tiedottaa * 9.5.2017

(Tiedote vain Airprossa työskentelevien jäsenten luettavissa)