| Airpro |

Muutoksia työehtosopimukseen: Keskimääräinen työaika 115,5 tuntia

IAU:n ja PALTA:n 20.3. hyväksymän valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen mukaisesti Airpron työehtosopimuksen määräys säännöllisestä työajasta (5. § 1. kohta) muuttui.  Kokoaikaisessa työssä keskimääräinen työaika on jatkossa 111,5 tuntia/3 viikon jakso. Yksittäisen jakson tunnit voivat poiketa tästä, mutta tasoittumisjakson lopuksi tuntipoikkeaman on oltava nolla (0).

   ► IAU tiedottaa / Airpro * 22.3.2017