| Airpro |

Jaksoylityötuntien maksussa selvitettävää

Suunnittelujärjestelmä Työvuorowelhon käytön aikana jaksoylityöt ovat mahdollisesti tulleet väärin maksetuiksi. Työnantajalle on tehty asiassa selvityspyyntö.

   ► Pääluottamusmies tiedottaa * 17.11.2017