3.1.2018 * N:o 2 (283) * 


Myös PALTA hyväksyi neuvottelutuloksen

| Lentoliikenteen palvelut |

Palvelualojen työnantajat PALTA on tänään hyväksynyt Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi syntyneen neuvottelutuloksen. IAU:n hallinnossa asia on ehditty käsitellä ja neuvottelutulos hyväksyä jo aiemmin.

IAU:n ja PALTA:n neuvottelukunnat saavuttivat Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta neuvottelutuloksen 22.12. pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen. Tämän jälkeen neuvottelutulos on ollut liittojen hallintojen käsiteltävänä.

IAU:n hallitus käsitteli neuvottelutuloksen 28.12. liiton sääntöjen puitteissa ja päätti hyväksyä sen. Tätä ennen myös sopimuksen soveltamisalueella toimivat ammattiosastot olivat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

PALTA:n osalta neuvottelutulos alistettiin sen työmarkkinavaliokunnan käsiteltäväksi, joka tänään tekemässään päätöksessä hyväksyi neuvottelutuloksen.

Näin ollen neuvottelutulos on tullut hyväksytyksi molempien sopijaosapuolten toisilleen ennalta ilmoittamien menettelytapojen mukaisesti. Neuvottelutulos on luettavissa IAU:n Uutiskirjeessä Jäsenille 35/ 2017.

Uuden työehtosopimuksen syntyminen edellyttää tämän jälkeen vielä yhteisen allekirjoituspöytäkirjan laatimista, jonka molemmat osapuolet vahvistavat allekirjoituksillaan, ja joka liitetään osaksi uutta työehtosopimusta.

Jos myös allekirjoituspöytäkirjasta päästään yhteiseen näkemykseen, uudistettu Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 16.11.2017–15.1.2021 uusine palkkataulukkoineen ja palkantarkistuslaskureineen tulee näillä näkymin julkaistavaksi IAU:n verkkosi-vuille ensi viikon aikana.

Työehtosopimuksesta tehdään myöhemmin lisäksi perinteinen painettu versio, jota tullaan jakamaan IAU:n edunvalvojien käyttöön.

 


Asiaa lentoaseman henkilökortista

| IAU |

IAU:n jäsenet työskentelevät lentoasemilla toimivien työnantajien palveluksessa. Lentoasemalla työskentelyn edellytyksenä on lentoaseman pitäjän eli Finavian työntekijälle myöntämä pääsylupa lentokenttäalueella ja lentoaseman turvavalvotulle alueelle sekä henkilökortti. Näin ollen työsuhteen ulkopuolinen taho voi vaikuttaa työnantajan ja työntekijän sopimusvelvoitteen toteutumiseen.

Äärimmillään henkilökorttiasioita on jouduttu puimaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vuonna 2011 se vahvisti ratkaisun, jonka mukaan Finavian toimintaa valvovan viranomaisen olisi tullut puuttua Finavian turvapäällikön virheellisiin toimiin henkilökorttiasioissa (Unioni-lehti 1/2012 s. 20-22: "Oikeutta hakemassa").

Lakimies Joni Kallio käy aihetta läpi työntekijöiden näkökulmasta tänään IAU:n verkkosivuilla ilmestyneessä artikkelissaan "Oikeus saada perusteltu päätös henkilökortin määräaikaisesta peruuttamisesta".

 


Juhani Haapasaari