27.8.2021 * N:o 11 (391) * 

| Työvoimapooli | * Työllistyneitä tähän mennessä 17,8 % - pooliin voi liittyä vielä elokuun ajan

| RTG | *  Liitoilta tulkinta vuosiloman ansainnasta


Työllistyneitä tähän mennessä 17,8 % - työvoimapooliin voi liittyä vielä elokuun ajan

| Työvoimapooli |

Toukokuussa perustettuun työvoimapooliin on mahdollista liittyä edelleen, viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistaina 31.8. Toistaiseksi pooliin on liittynyt 421 Swissportista lomautetuksi joutunutta työntekijää.

Työvoimapoolin kautta työllistyneitä on tähän mennessä yhteensä 75 työntekijää (17,8 %). Aviatoriin työllistyneitä on 42 ja RTG:hen 33. Lisäksi kolme työntekijää on työllistynyt takaisin Swissportiin ja neljä on ilmoittanut eroavansa poolista.

Työvoimapoolin toiminnan lähdettyä käyntiin esiin on noussut joitakin kysymyksiä siitä, millä perustein Aviator ja RTG valitsevat työhakemuksensa jättäneiden poolilaisten joukosta työntekijät avoimiin työpaikkoihin. Tästä poolisopimuksella ei ole sovittu, vaan valinnat perustuvat yhtiöiden omaan harkintaan.

Harkintaa tehdessään työnantajien tulee kuitenkin huomioida, että valinnat tapahtuvat yhdenvertaisuuslainsäädännön sekä muun työelämää säätelevän lainsäädännön puitteissa, jolla voi olla merkitystä myös yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen kannalta.

Kaikkien tähän mennessä työvoimapoolista työllistyneiden keski-ikä on noin 37 vuotta ja heidän keskimääräinen työkokemusaikansa maahuolintatehtävissä on noin yhdeksän vuotta.

Työvoimapoolin kautta edelleen työtä hakevien kannalta poolisopimuksen oleellisin osa on se, että Aviator ja RTG ovat sitoutuneet olemaan rekrytoimatta työntekijöitä poolin ulkopuolelta. Mikäli Helsinki-Vantaan lentoliikenne elpyy lähelle sitä tasoa, jolla se oli ennen koronaepidemiaa, ja poolisopimus pitää, todennäköistä on, että kutakuinkin kaikki poolissa olevat tulevat työllistymään sen kautta ennemmin tai myöhemmin.

Tällä hetkellä sekä Aviator että RTG hakevat Ramp-työntekijöitä. Lisäksi Aviator on ilmoittanut hakevansa Ramp Agenteja/GSO Operaattoreita sekä Loading Supervisoreita. Molempiin yhtiöihin on mahdollista jättää myös avoin työhakemus.

IAU:n verkkosivuilla on erillinen Työvoimapooli -sivu, jonne on koottu ilmoituksia avoimista työpaikoista. Lisäksi sivuilla on myös ohjeet siitä, miten pooliin voi vielä elokuun aikana liittyä.

Työvoimapooli

Aiheesta aiemmin:

 


Liitoilta tulkinta vuosiloman ansainnasta

| RTG |

Lentoliikenteenpalveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti työntekijä, jonka työsuhde on jatkunut 31.3. mennessä keskeytymättä vähintään 14 vuotta ja hänellä on lomanmääräytymisvuodelta vuosilomalain mukaisesti täydet 12 lomaan oikeuttavaa kuukautta, ansaitsee vuosilomaa kahden ja puolen arkipäivän sijasta kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Työehtosopimuksella on siten sovittu vuosilomalakia paremmasta lomaoikeudesta niille työntekijöille, joiden osalta 14 vuoden ehto täyttyy - käytännössä tämä tarkoittaa enimmillän kuutta lomaviikkoa vuodessa viiden sijasta. Sopimuksen sanamuodon vuoksi RTG:ssä syntyi kuitenkin toistamiseen erimielisyyttä siitä, edellyttääkö pidempi lomaoikeus myös sitä, että työntekijälle on kertynyt lomamääräytymisvuoden jokaiselta 12 lomanmääräytymiskuukaudelta täysi lomaoikeus.

Paikallisesti erimieliseksi jäänyt sopimuksen tulkinta ratkaistiin IAU:n ja Paltan välillä keskiviikkona sopimusalalla yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti. Kun 14 vuoden työssäoloehto on täyttynyt, ansaitsee työntekijä vuosilomaa aina kolme arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuudelta, joilta hänelle vuosilomaa kertyy riippumatta siitä, minkä verran työntekijälle on kertynyt täysiä lomanmääräytymiskuukausia lomanmääräytymisvuoden aikana.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle