Tekniikan pääluottamusmies ja varapääluottamusmies valittu

6.7.2020 * 

| Finnair Technical Services |


Finnair Technical Services Oy:n pääluottamusmies ja varapääluottamusmies on valittu. Tänään päättyneessä ehdokasasettelussa kumpaankin tehtävään asettui ehdolle yksi ehdokas.

Pääluottamusmieheksi tuli valituksi

Jan-Markus Kallio

ja varapääluottamusmieheksi

 Juha Jokipolvi.

Nyt valituiksi tulleiden henkilöiden toimikausi alkoi heti valinnan jälkeen ja se päätyy 31.1.2021.

Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen asema perustuu Lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen. Pääluottamusmies ja hänen poissa ollessaan varapääluottamusmies toimivat työehtosopimuksen sopijaosapuolina kaikissa Finnair Technical Services Oy:tä koskevissa paikallisissa sopimuksissa, ellei työehtosopimuksessa ole sopijaosapuoleksi erikseen määritelty IAU:n ammattiosastoa. Näiden osalta sopijaosapuoli on Avoin ilmailutekniikan ammattiosasto ATA.

Pääluottamusmiehen valinnan myötä Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA:n eilen (5.7.) tiedottamalle luottamusvaltuutetun valinnalle ei ole juridisia perusteita. Luottamusvaltuutettu voitaisiin valita vain, jos kokonainen henkilöstöryhmä eli tässä tapauksessa Finnairin tekniikan työntekijät jäisivät vaille edustajaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei ITA:n ilmoittama henkilö voi aloittaa luottamusvaltuutettuna 1.8. alkaen.

 

Juhani Haapasaari

puheenjohtaja, IAU


Finnair Technical Services'in yhtiökohtainen sivu