Avoin tekniikan ammattiosasto ATA ry 002

Uutiskirje jäsenille  * 12.5.2023 * 


  • Yleistä ammattiosastosta
  • Tiedottaminen
  • Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
  • Lomarahan maksaminen työsuhteen päättyessä
  • Ulkopuolisen työvoiman käyttö
  • Kysyttävää ammattiosastolta? ota yhteyttä

Yleistä

Alkuvuoden aikana yhdistyksen toiminta keskittyi työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvotteluiden aikana tunnelma oli jäsenistön ja muiden alalla työskentelevien osalta hyvinkin odottava. Tätä kuvasi esimerkiksi jäsenmäärän kehitys, joka pysyi muuttumattomana neuvotteluiden ajan.

Lopulta odotus palkittiin ja saavutimme poikkeuksellisen hyvän sopimusratkaisun.

Uuden työehtosopimuksen myötä yhdistyksen jäsenmäärä lähti loivaan nousuun ja kesän lähestyessä jäsenmäärän kasvu on voimistunut. Viimeisen kahden viikon aikana yhdistykseen on tullut toistakymmentä uutta jäsentä. Enemmistö uusista jäsenistä työskentelee Finnairin tekniikassa, mutta jäsenmäärä on kasvanut myös muissa IAU:n sopimusalan yrityksissä.

 

Tiedottaminen

Ammattiosaston tiedottaminen on painottunut sähköpostitse lähetettäviin tiedotteisiin. Tiedotteet julkaistaan myös IAU:n verkkosivuilla www.iau.fi

Jäsenet voivat lisäksi liittyä yhdistyksen whatsapp-ryhmiin. Tällä hetkellä käytössä on kaksi whatsapp-ryhmää, joista toinen on tarkoitettu yhdistyksen kaikkien jäsenten käyttöön ja toinen Finnairin tekniikassa työskenteleville jäsenille.

Lähetämme kutsulinkin kyseisiin ryhmiin yhdistyksen uusille jäsenille. Liittyminen niihin on vapaaehtoista.

Huomioithan, että uudet jäsenet hyväksytään virallisesti yhdistyksen johtokunnan kokouksissa, noin 4vk välein, joten kutsulinkki ei välttämättä tule samana päivänä kun jäsenhakemuksen on täyttänyt.

Ryhmissä voi käydä vapaamuotoista keskustelua kaikista jäsenyyttä ja työsuhdetta koskevissa asioissa. Ajankohtaiset tiedotteet on luettavissa myöskin kyseisten ryhmien kautta.

Yhdistyksen Facebook-sivustoa ei päivitetä toistaiseksi, sillä muut tiedotuskanavat ovat korvanneet sen monelta osin.

Suurimpien yrityksien jäsenemme (Finnair Technical Services Oy & GA Telesis Engine Services Oy) löytävät yrityskohtaisilta sivuilta heitä koskevat paikalliset sopimukset. Sivustoja päivitetään tulevan viikonlopun aikana.  

 

Työehtosopimus

Työehtosopimuksen verkkoversio julkaistaan lähiaikoina.

Painettu TES julkaistaan myöhemmin, sillä se odottamaan TES:n 68. §:n mukaisen prosessin läpikäyntiä Paltan kanssa. Tämä koskettaa edellisen työehtosopimuskauden jälkeen tulleita uusia tai muuttuneita töitä, jotka tulee saada mukaan työehtosopimuksen liitteessä 1 olevaan palkkaryhmittelyyn.

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja on luettavissa tämän linkin takaa.

Työehtosopimuksen mukana on solmittu myös yrityskohtainen (GA Telesis Engine Services Oy) työehtosopimuspöytäkirja. Työehtosopimusosapuolet antavat pöytäkirjalla mahdollisuuden sopia työehtosopimuksen 73 §:n pätevyyslisästä toisin. Tämän jälkeen yrityksessä on solmittu sopimus pätevyyslisän maksamisesta jo yhden vuoden jälkeen. Pätevyyslisä kyseisessä yrityksessä on yhden vuoden jälkeen kolme (3) prosenttia. Muissa tekniikan yrityksissä pätevyyslisän maksaminen alkaa työehtosopimuksen mukaisesti neljän vuoden jälkeen.

 

Lomarahan maksaminen työsuhteen päättyessä

Työtuomioistuimen 17.02.2023 antaman lausunnon mukaan Finnair toimi väärin jättäessään maksamatta irtisanotuille ylemmille toimihenkilöille lomarahaa kesken olleen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksen yhteydessä. Vastaava erimielisyys oli myös IAU:n sopimusalalla ja työtuomioistuimen antaman ratkaisun jälkeen Finnair on ilmoittanut korjaavansa virheen ja maksavansa lomarahat takautuvasti myös IAU:n sopimusalalta irtisanotuille henkilöille.

Työnantajan velvollisuus on selvittää, keitä kaikkia irtisanottuja työntekijöitä tämä oikeus koskee. Voit jakaa tätä tietoa niille entisille kollegoille, jotka tulivat irtisanotuksi vuonna 2021 ja kertoa, että he voivat olla suoraan yhteydessä IAU:n toimiston henkilökuntaan.

Työtuomioistuimen päätökseen voit tutustua alla olevasta linkistä

https://tyotuomioistuin.fi/fi/index/ratkaisut/tt20235.html#

 

Ulkopuolisen työvoiman käyttö

Ulkopuolista työvoimaa Finnairille tarjoavat yritykset (Nayak & Polar Aviation) ovat vastanneet niille lähetettyihin selvityspyyntöihin.

Yrityksien antamista vastauksista käy ilmi se, etteivät he noudata Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Tämän vuoksi kyseisiä yrityksiä ei voi toistaiseksi käyttää ulkopuolisen työvoiman tarjoajina.

Tilanteesta on keskusteltu ulkopuolisen työvoiman tilaajan (Finnair & Finnair Technical Services Oy) kanssa ja yhtiöllä on mahdollisuutena pyrkiä eroon kyseisistä sopimuksista. Toinen vaihtoehto on, että yhtiö velvoittaa ulkopuolista työvoimaa tarjoavia yrityksiä noudattamaan työehtosopimusta & työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Yrityksien käyttöä ulkopuolisen työvoiman tarjoajina voidaan arvioida tämän jälkeen uudestaan.

Toinen yrityksistä on alustavasti ilmoittanut kiinnostuksensa korjata toimintansa edellä mainittujen mukaiseksi. Vastaavasti toisen yrityksen tulisi löytää henkilö, joka ymmärtäisi työehtosopimusta & työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Tämän jälkeen asioista on mahdollisuus sopia IAU:n ja alueella toimivan ammattiosasto ATA ry:n kanssa.

Asian käsittely jatkuu tilaajan (Finnair & Finnair Technical Services Oy) sekä ulkopuolista työvoimaa tarjoavien yhtiöiden (Nayak & Polar Aviation) kanssa.  

Ammattiosastollamme on jäseniä niin tilaajana toimivassa, kuin myös ulkopuolista työvoimaa tarjoavissa yrityksissä. Näin ollen ammattiosastomme tulee huomioida kaikki jäsenet tasapuolisesti. Ulkopuolisen työvoiman käyttö on mahdollista, kunhan kyseiset yritykset noudattavat kaikilta osin työehtosopimusta & työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Edunvalvonnan velvollisuutena on vahtia, että edellä mainittu toteutuu, niin tilaajan kuin ulkopuolisen työvoiman tarjoajien yrityksien toimesta.

 

Kysyttävää

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenyyteen tai työsuhteeseen liittyvissä asioissa, niin otathan yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin. Heidän kautta saat myös mahdolliset kutsulinkit jäsenten whatsapp-ryhmiin ja myöskin kadonneet tunnukset IAU:n jäsensivuille on saatavilta samojen henkilöiden kautta.

 

ATA ry Puheenjohtaja Jan-Markus Kallio, +358 45 161 5492, jan-markus.kallio@finnair.com

ATA ry Sihteeri Marko Kuronen, marko.kuronen002@gmail.com

Pääluottamusmies FTS Oy, Risto Kivilahti, +358 40 572 8065, risto.kivilahti@finnair.com

Alueluottamusmies FTS Oy, Kalle Virtanen, +358 40 569 0351, kalle.virtanen@finnair.com

Alueluottamusmies FTS Oy, Jari Martikainen, +358 44 090 2197, jari.martikainen@finnair.com

 

Terveisin,

ATA ry johtokunnan puolesta

Puheenjohtaja Jan-Markus Kallio


   atary002@gmail.com

   ATA ry 002 Jäsenet

   ATA ry 002