29.1.2018 * N:o 8 (289) * 


#Äänityöttömälle -mielenilmaus aktiivimallia vastaan perjantaina

| IAU |

IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen poliittisesta mielenilmauksesta, jolla vastustetaan aktiivimallia ja työttömien ehtojen heikennyksiin tähtääviä lakiehdotuksia. Ilmoituksen myötä kaikilla IAU:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua ensi perjantaina järjestettävään mielenilmaukseen senaatintorilla.

 

Aktiivimalli

Eduskunta hyväksyi 11.12.2017 äänin 103–90 hallituksen esityksen ns. aktiivimallista. Sen mukaan työttömyyspäivärahan määrä laskee 4,65 %, jos henkilö ei ole ollut kolmen kuukauden yhtäjaksoisena työttömyysaikana riittävän aktiivinen työmarkkinoilla. Laki tuli voimaan vuoden alussa.

Aktiivisuutensa työtön voi osoittaa olemalla työssä 18 tuntia kalenteriviikon aikana, ansaitsemalla yritystoiminnasta tuloa 240 euroa 65 päivän aikana tai olemalla viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. Vaatimuksen täyttymistä valvovat Kela ja työttömyyskassat.

Malli aktivoi vastustusta

Lain takana olleesta parlamentaarisesta enemmistöstä huolimatta aktiivimalli on saanut osakseen poikkeuksellisen laajaa kritiikkiä. Kansalaisaloite mallin kumoamiseksi keräsi hetkessä taakseen yli 130 000 allekirjoitusta.

Vaikka lähtökohdat aktiivimallin vastustamiseen voivat olla moninaisia, poikkeuksellisen laajaksi sen tekee työssä käyvien vahva läsnäolo tässä rintamassa. Alistavaksi ja mielivaltaiseksi koettu laki, yhdistettynä työelämän epävarmuuteen, on aktivoinut työlliset samaistumaan työttömien tuntemuksiin.

Syvempää analyysia asiasta on hahmotellut mm. professori Juha Siltala Ylen kolumnissaan "Miksi aktivointimalli aktivoi vastustamaan?".

Perjantain mielenilmaus

SAK järjestää perjantaina 2.2. kello 11.00 alkaen Helsingin senaatintorilla mielenilmauksen, johon kaikki aktiivimallin vastustajat ovat tervetulleita. Tilaisuuden teemana on #Äänityöttömälle. Sen on arvioitu kestävän enimmillään 1,5 tuntia.

Osallistuminen työaikana

IAU on jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ennakkoilmoituksen osallistumisesta poliittiseen mielenilmaukseen. Ennakkoilmoitus mahdollistaa myös niiden jäsenten, joiden kohdalta mielenilmaus osuisi muutoin työajalle, osallistua mielenilmaukseen.

Jos osallistut mielenosoitukseen, ja osallistuminen ja/tai matkustaminen tapahtumaan ja sieltä pois osuu työajallesi, ilmoita siitä pääluottamusmiehellesi viimeistään keskiviikkona 31.1. kello 15 mennessä. Huomioi ilmoituksessasi matka-aika siirtymiseen tapahtumapaikalle ja sieltä takaisin siltä osin, kuin niihin kuluu työaikaa.

Pääluottamusmies ilmoittaa mielenilmaukseen työajalla osallistuvat jäsenet edelleen työnantajalle.

Bussikuljetukset

SAK järjestää mielenilmaukseen osallistujille bussikuljetuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Lisätietoja kuljetuksista ja ilmoittautumislinkit

 

Juhani Haapasaari