26.1.2018 * N:o 7 (288) * 

Lassila & Tikanoja: Työriitaan sovittelutapaaminen tiistaiksi / IAU päättää aktiivimallin vastatoimista maanantaina


Ennakkoilmoitus uusista työnseisauksista

L&T:n työriitaan sovittelutapaaminen tiistaiksi

| Lassila & Tikanoja |

IAU jätti valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle viime viikon keskiviikkona ennakkoilmoituksen kolmesta työnseisauksesta Lassila & Tikanojan lentoasemapalvelut -yksikköön. Ilmoituksella painostettiin työnantajaa neuvottelupöytään kenttäavustajien työssä noudatettavista työehdoista. Tätä ennen IAU oli ehdottanut neuvotteluja suoraan työnantajalle, joista tämä kieltäytyi.

Velvollisuus työnseisauksista tehtävistä ennakkoilmoituksista perustuu lakiin työriitojen sovittelusta. Samaisen lain mu-kaan, saatuaan kyseisen ilmoituksen, sovittelijan tulee viipymättä ryhtyä tarkoituksenmukaisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin riidan sovittelemiseksi. Tässä tarkoituksessa sovittelija otti yhteyttä IAU:hun seuraavana päivänä.

Tuolloin sovittelijan näkemys oli, ettei hänellä ole edellytyksiä kyseisen työriidan sovittelemiseksi, mikäli työnantajapuoli kieltäytyy kategorisesti neuvottelemasta IAU:n kanssa. Tämän selvittämiseksi hän aikoi olla yhteydessä vielä myös työnantajapuoleen, ja palata asiaan, mikäli sovittelu voisi käynnistyä. Uutta yhteydenottoa sovittelijan puolelta ei kuitenkaan enää tullut, joten IAU päätti jättää vielä toisen ennakkoilmoituksen kolmesta uudesta työnseisauksesta.

Mikäli työriitaan ei saada tyydyttävää ratkaisua, nyt ilmoitetut työnseisaukset toteutetaan seuraavina ajankohtina:

- perjantai 9.2. kello 12-18,

- maanantai 12.2. kello 12-18,

- keskiviikko 15.2. kello 12-18.

Jo aiemmin ilmoitettujen työnseisausten ajankohdat ovat:

- torstai 1.2. kello 12-18,

- perjantai 2.2. kello 12-18,

- lauantai 3.2. kello 12-18.

Uuden ennakkoilmoituksen lisäksi IAU pyysi työriitalain mukaisesti sovittelijaa kutsumaan riitapuolet neuvotteluihin hänen johdollaan. Sovittelija on toiminut pyynnön mukaisesti. Työriidan osapuolet kokoontuvat neuvottelutilaisuuteen ensi viikon tiistaina 30.1. kello 10:00 valtakunnansovittelijan toimistossa.

 


Päätös aktiivimallin vastatoimista maanantaina

| IAU |

IAU:n hallitus on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen ensi viikon maanantaiksi 29.1. Kokouksessa tehdään päätös toimista, joilla liitto osaltansa vastustaa eduskunnan säätämää ns. aktiivimallia ja tulevia työttömien ehtoja heikentäviä lakiehdotuksia. Päätöksestä tiedotetaan samana päivänä uutiskirjeellä.

 


Juhani Haapasaari