11.1.2018 * N:o 4 (285) * 

Lentoliikenteen palvelut: Neuvottelutulos vahvistettiin uudeksi työehtosopimukseksi / Aviator: Yhtiökohtaiset sopimukset irtisanottiin


Neuvottelutulos vahvistettiin uudeksi työehtosopimukseksi

| Lentoliikenteen palvelut |

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistava pöytäkirja allekirjoitettiin IAU:n ja PALTA:n välillä tiistaina 9.1. Allekirjoitusten myötä joulukuun 22. päivänä saavutetun neuvottelutuloksen mukainen uudistettu työehtosopimus on tullut myös muodollisesti voimaan.

Edellinen työehtosopimus

Edellinen Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus syntyi 15.11.2013 valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen pohjalta. Sopimuskausi oli kolmen vuoden mittainen.

Sopimuskauden jatkamisesta vuodella neuvoteltiin keväällä 2016. Asiasta päästiin neuvottelutulokseen 31.5.2016, mutta pöytäkirja sopimuksesta jäi allekirjoittamatta IAU:n ja PALTA:n välille syntyneen kiistan johdosta. Lopulta asia eteni työtuomioistuimeen saakka.

Työtuomioistuin ratkaisi kiistan poikkeuksellisesti siten, että se katsoi pelkän neuvottelutuloksen hyväksymisen riittäneen vahvistamaan työehtosopimuksen jatkamisen vuodella.

Uudistettu työehtosopimus

Nyt uudistetun työehtosopimuksen pohjana on siten sekä työehtosopimus 15.11.2013 - 15.11.2016, että neuvottelutulos 31.5.2016. Näihin tehtävistä muutoksista saavutettiin yhteisymmärrys 22.12.2017. Tämä neuvottelutulos vahvistettiin sopimukseksi uudistetusta työehtosopimuksesta tiistaina 9.1., kun osapuolet allekirjoittivat myös asiaa koskevan allekirjoituspöytäkirjan.

Varsinainen Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 16.11.2017 - 15.11.2021 ja siihen liittyvät uudet palkkataulukot tullaan julkaisemaan IAU:n verkkosivuilla ja lisäksi painettuna versiona. Siihen saakka verkkosivuilta löytyvät erilllisinä asiakirjoina työehtosopimus 15.11.2013 - 15.11.2016, neuvottelutulos 31.5.2016 sekä uudistetun työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 9.1. 2018.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus ajalle 15.11.2013 - 15.11.2016

Neuvottelutulos 31.5.2016

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 9.1.2018

 


Yhtiökohtaiset sopimukset irtisanottiin

| Aviator |

Aviatorissa on noudatettu nykyistä tasoittuvan työajan sopimusta vuodesta 2011 alkaen. Työnantaja irtisanoi sopimuksen tiistaina 9.1. Perusteita irtisanomiselle ei esitetty.

Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Mikäli uutta sopimusta ei sinä aikana synny, yhtiössä siirrytään noudattamaan työehtosopimuksen 4. luvun mukaista jaksotyötä 10.4. alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi siirtymistä kolmen viikon mittaisiin ja 112 tuntisiin työvuoroluetteloihin. Mahdollisesti kertyneet plus- ja miinustunnit tulee tasata ennen tätä.

Toinen Aviatorissa noudatettava yhtiökohtainen sopimus koskee osa-aikatyöntekijöiden työehtoja. Se solmittiin alkujaan vuonna 2010, jolloin lähtökohtana olivat mm. risteilymatkustajien aiheuttamat ruuhkahuiput viikonloppuisin.

Alkuperäisten perusteiden vanhennuttua jo aikaa sitten, IAU päätyi irtisanomaan sopimuksen. Se päättyy 8.3 mennessä, ellei uutta solmita.

 


Juhani Haapasaari