28.11.2019 * N:o 29 (344)


Työehdot säilyvät ennallaan

Järjestäytyminen ja tukitoimet käänsivät Postin työriidan työntekijöiden eduksi

| IAU / PAU |

Postin työriita, jonka aiheutti Postin aikomus leikata työntekijöiden palkkoja 20-50 %, päättyi tiistaina PAU:n ja Paltan väliseen sopimukseen. Sen mukaisesti palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on sidottu teollisuudessa sovittavaan tasoon. Muutoin työehdot säilyvät jokseenkin ennallaan.

Ratkaisu syntyi ilman sovittelijaa

Postin työriita ratkesi lopulta tavanomaisista työriidoista poikkeavalla tavalla. Valtakunnansovittelijan luona syntyneen umpisolmun avaamiseen jouduttiin käyttämään sekä ulkopuolista työryhmää, että lopulta myös PAU:n ja Paltan välisiä keskinäisiä neuvotteluja, jotka oli siirretty pois sovittelijan toimistosta.

Näiden prosessien myötä sovittelijan tiistaina esittämä sovintoehdotus oli käytännössä se, jonka PAU ja Palta olivat työstäneet hänelle etukäteen valmiiksi.

Oleellista oli työntekijöiden järjestäytyminen

Postin työriidan ytimessä oli työantajan järjestäytyminen kahteen eri työnantajayhdistykseen – Paltaan ja Medialiittoon. Paltan tuella ja harhaanjohtavalla tiedotuksella Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen soveltamisalasta Posti pyrki painostamaan työntekijöitä heikentämään työehtojaan.

Ilman työntekijöiden järjestäytymistä ja PAU:n määrätietoista toimintaa se olisi voinut siinä myös onnistua. Toinen ratkaiseva asia työtaistelun kääntymisessä työntekijäpuolen eduksi oli muiden ammattiliittojen tukitoimet, joihin myös IAU osallistui.

IAU:n työssäkäyvien jäsenten määrä kasvoi 2,7 %:lla sen jälkeen, kun se ilmoitti omat tukitoimensa. Tästä päätellen Postin työntekijöiden tilanne ja siihen liittyneet tukitoimet ovat saaneet laajaa ymmärrystä osakseen.

PAU kiittää

PAU on lähettänyt kiitoksen kaikille tukitoimiin osallistuneille:

Saimme pitkällisten neuvotteluiden jälkeen sovittua alalle työehtosopimuksen sekä ratkaistua paljon julkisuudessakin olleen Postin pakettilajittelijoiden tulevat työehdot.
Ilman huomattavia tukilakkoja tuskin olisimme vielä, jos koskaan, ratkaisua saaneet. Lämmin kiitos kaikille liitoille ja teidän jäsenillenne, jotka tuitte meitä tässä yhtenä vaikeimmista sopimuskierroksistamme.
Olette kaikki omilla tukitoimillanne olleet vahvistamassa yhteistä ammattiyhdistysliikettä. Olemme saaneet palautettua ihmisten uskoa ammattiyhdistysliikkeeseen ja siihen, että liittoon kannattaa kuulua.
Yhdessä teemme tulevaisuuden!
 
POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN UNIONI PAU
 

Juhani Haapasaari, kuva Juha Pöyry


Palaa etusivulle