Finavia


Viestintä

Tiedotteet
Luottamushenkilöt

Pääluottamusmies

Veli-Matti Junnola (p. 0400 208 678 / plm@ilmailutietotekniset.fi)

Luottamusmies - Itä-Suomi

Osmo Pekurinen (p. 0400 781 419 / osmo.pekurinen@finavia.fi)

Luottamusmies - Länsi-Suomi

Matti Seuri (p. 050 545 3578 / matti.seuri@finavia.fi)

Työsuojeluvaltuutettu

Veli-Matti Junnola (p. 0400 208 678 / plm@ilmailutietotekniset.fi)

 


Ammattiosastot

Finavian henkilöstön työtehtävien laajan kirjon johdosta IAU:n jäsenistö on jakautunut kahteen ammattiosastoon.

Ilmailutietotekniset ILTT ry 005      

Ilmailutietotekniset ILTT ry 005 on Finavian lentoasemaliiketoiminnan teknisen ja ANS:n (Air Navigation Services Finland) teknisen ja operatiivisen henkilöstön ammattiosasto. Ammattinimikkeitä ovat mm. järjestelmävastaava, huoltomekaanikko, lennonjohto-operaattori, lennonneuvoja, liikelentokordiaattori, lennonvarmistusvirkailija ja asematasonvalvoja.

ILTT 005:n verkkosivut

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012

Finavian kunnossapitotehtävissä työskentelvät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012:n. Samaan ammattiosastoon kuuluvat  myös Swissportin, Aviatorin, LSG:n, HUB Logistics Aviationin, Airpron, RTG:n ja Inland De-Icingin työntekijät. Jäsenten työtehtäviä ovat

  • maapalvelut (asiakaspalvelu, ramp- ja aulatoiminnot, catering ja cargo)
  • turvatarkastus (matkustajat, matkatavarat, henkilökunta)
  • kunnossapito

SLT 012:n verkkosivut

 


Työehtosopimukset

Ilmailutietoteknisten työehtosopimus

Finavian lentoasemaliiketoiminnan teknisten tehtävien työehdot määräytyvät IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välillä solmitun Ilmailutietoteknisten työehtosopimuksen mukaisesti.

Ilmailutietoteknisten työehtosopimus  -31.1.2017

Finavian yleiset työehdot

Finavian työntekijöiden työehdot määräytyvät JHL:n, Pardian ja YTN:n sekä PALTA:n välillä solmittujen Finavian yleisten työehtojen mukaan, lukuunottamatta lentoasemaliiketoiminnan teknisten tehtävien henkilöstöä.

Finavian yleiset työehdot

 


   Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry, 012 

Finavian kunnossapitotehtävissä työskentelvät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012:n. Sen Facebook-sivut ovat julkiset, mutta ne ovat kohdennettu erityisesti ammattiosaston jäsenille.

Siirry SLT 012:n Facebook -sivuille