22.12.2017 * N:o 34 (280) * 


Lentoliikenteen palveluihin neuvottelutulos

| Lentoliikenteen palvelut |

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi käydyt neuvottelut ovat tällä erää päättyneet. Neuvottelutuloksen myötä myös IAU:n 16.11. asettama ylityökielto on päättynyt.

IAU:n ja PALTA:n neuvottelukunnat saavuttivat uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen tänään aamulla läpi yön jatkuneiden neuvottelujen jälkeen. Neuvottelutapaamisia osapuolten välillä on ollut kaikkiaan yli 20 syyskuun alusta lähtien.

Neuvottelutuloksen hyväksyminen uudeksi työehtosopimukseksi edellyttää IAU:n osalta sekä sen hallituksen, että sopimuksen soveltamisalueella toimivien ammattiosastojen hyväksynnän. PALTA:ssa asia käsitellään sen työvaliokunnassa.

IAU:n hallitus kokoontuu asiassa torstaina 28.12. kello 12. Ammattiosastojen johtokunnat ovat koolla omien aikataulujensa mukaisesti.

Mikäli sopijapuolten hallinnot hyväksyvät neuvottelutuloksen, uusi sopimuskausi on kahden vuoden ja kahden kuukauden mittainen päättyen 15.1.2020. Lisäksi sopimus käsittää optiovuoden, mikäli sitä koskevasta palkkaratkaisusta päästään sopimukseen syksyn 2019 aikana.

Neuvottelutulokseen sisältyy palkankorotusten lisäksi yhteensä 23 tekstimuutosta tai kokonaan uutta määräystä edelliseen työehtosopimukseen nähden. Neuvottelutuloksen sisältö julkaistaan kokonaisuudessaan IAU:n ja PALTA:n hallintojen käsiteltyä neuvottelutuloksen, mikäli se tulee niissä hyväksytyksi.


Juhani Haapasaari