16.5.2017 * N:o 18 (264) B * 

Työnseisaukset ja tasapuolinen kohtelu

| SWISSPORT |

Airpron työehtoja alkuvuoden ajan koskenut työriita päättyi, kun riidan osapuolet IAU ja PALTA hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen 20.3. Tätä edelsivät IAU:n toimeenpanemat työnseisaukset Airprossa sekä niihin liittyneet tukitoimet muissa PALTA:n jäsenyrityksissä. Työseisaukset järjestettiin työriitalain edellyttämällä tavalla.

Työnantajan edustaja palkitsi Swissportin rahdissa jälkeenpäin työntekijöitä, jotka olivat ”venyneet poikkeuksellisiin suorituksiin” työnseisausten aikana. Toiminta rikkoi työsopimuslain 2. luvun 2 §:n tarkoittamaa syrjintäkieltoa.

Syrjintä kohdistui tässä tapauksessa ammattiyhdistystoimintaan. Jakamalla lahjakortteja työnantaja asetti työnseisauksiin osallistuneet muita huonompaan asemaan. Swissport on sittemmin oikaissut virheellisen toiminnan sopimalla pääluottamusmiehen kanssa menettelystä, jolla kaikki työntekijät saatetaan yhdenvertaiseen asemaan.

 

Juhani Haapasaari