5.4.2017 * N:o 17 (263 A) * 

ILTT:n työehtosopimusneuvottelut alkavat - lennonvarmistus uuteen yhtiöön

| ANS | FINAVIA |

Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan työntekijät siirtyivät 1.4. alkaen uuteen yhtiöön, Air Navigation Services Finland Oy:öön (ANS). Muutoksen myötä IAU:n ja PALTA:n välinen Ilmailutietoteknisten työehtosopimus tulee noudatettavaksi molemmissa yhtiöissä. Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi käynnistyvät liittojen välillä lähipäivinä.

Lennonvarmistusliike-toiminnasta ANS

Finavialta nyt ANS:lle siirtyvä lennonvarmistus tuottaa lentoliikenteen tarvitsemat lentoreitti- ja lennonjohtopalvelut. Siirtyvää henkilöstöä on lähes kolmannes koko Finavian henkilöstömäärästä eli noin 400.

ANS:n toiminta jakautuu kolmeen yksikköön. Näistä suurin on operatiivinen lennonvarmistus, jossa työskentelevät mm. lennonjohtajat, lennonneuvojat, lennonvalmistelijat ja lennonjohto-operaattorit. Järjestelmäasiantuntijat ja muu tekninen henkilöstö on sijoitettu teknisen lennonvarmistuksen yksikköön. Kolmannen yksikön muodostaa on ns. yhtiöpalvelu henkilökuntineen.

Työehdot

Työntekijöiden siirtyminen ANS:ään tapahtui työsopimuslain määrittämän liikkeen luovutuksen ehdoin ns. vanhoina työntekijöinä. Tämä tarkoittaa Finaviassa 31.3. voimassa olleiden työsuhteista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien sekä niihin liittyvien työsuhde-etuuksien siirtymistä ANS:lle ml. noudatetut työehtosopimukset.

IAU:n jäsenistön työehtoina operatiivisessa lennonvarmistuksessa noudatetaan 31.1.2018 saakka PALTA:n sekä JHL:n, Pardian ja YTN:n välillä solmittua Finavian yleistä työehtosopimusta.

Teknisessä lennonvarmistuksessa noudatettava työehtosopimus on PALTA:n ja IAU:n välinen Ilmailutietoteknisten työehtosopimus. Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat käynnistymässä.

 

Juhani Haapasaari