9.3.2017 * N:o 13 (259) * 

Sovittelu keskeytyi jälleen - huomiset työnseisaukset ja tukitoimet toteutumassa

AIRPRO | SWISSPORT | HUB AVIATION | LSG | AVIATOR | FINNAIR HACS | RTG

Airpron työriidan sovittelua jatkettiin eilen puoleen yöhön saakka ja jälleen tänään aamupäivällä. Tapaamisista huolimatta kiistassa ei ole tapahtunut juurikaan lähentymistä osapuolten välillä.  Näillä näkymin on todennäköistä, että myös huomiset työnseisaukset Airprossa sekä siihen liittyvät tukitoimet muissa yhtiössä toteutuvat.

Turvatarkastuksen osalta tunnusteluja

Sovittelussa edettiin keskiviikkona tilanteeseen, jossa neuvotteluja päästiin käymään en-
simmäistä kertaa työehdoista. Esillä olivat lähinnä turvatarkastajien palkat ja työajat. Maapalvelutöiden osalta neuvotteluja ei ole käyty.

Finavialle käy vain Airpron oma työehtosopimus

Tänään sovittelu katkesi kiistaan siitä, voidaanko Airprossa käyttää ylipäänsä mitään muuta työehtosopimusta, kuin sellaista, jossa sopijaosapuolina ovat mukana myös JHL ja Pardia. Finavia pitää tästä kannasta kiinni kynsin hampain.

IAU:n näkökulmasta nykyinen järjestely on sen sijaan osoittautunut mahdottomaksi. Tilanne Airprossa ei olisi ajautunut työtaisteluihin, jos myös IAU:n kanssa olisi käyty aidot neuvoteltut työehdoista.

Yhteinen päämäärä

IAU:n tavoite ei sovittelun takkuilusta huolimatta ole muuttunut. Päämääränä on saada Airprohon samat työehdot samoihin töihin kuin muilla alan toimijoilla. Näin huolehditaan parhaiten myös siitä, että ne, joilla jo paremmat työehdot ovat, saavat ne myös pitää.

Jokainen, joka on mukana joko Airpron työnseisauksessa tai siihen kohdistuvissa tukitoimissa, on myös mukana estämässä Finavian pyrkimystä hajottaa ilmailualan työntekijöiden yhteistä edunvalvontaa.

Yhdessä olemme vahvempia. Parasta olisi, jos perjantain työtaisteluja ei tarvitsisi enää uudistaa viikon päästä, mutta myös siihen on varauduttava.

 

Juhani Haapasaari