15.3.2017 * N:o 15 (261) * 

IAU hylkäsi sovintoehdotuksen - perjantain työnseisaus toteutuu

| AIRPRO |

Valtakunnansovittelija Minna Helle jätti viime yönä Airpron työriidassa sovintoehdotuksen riidan osapuolille. IAU on antanut tänään virallisesti kielteisen vastauksen sovittelijan ehdotukseen. Näin ollen Airprohon perjantaiksi ilmoitettu työnseisaus toteutuu. Lisaksi IAU on ilmoittanut työnseisaukseen liittyvistä tukitoimista.

Sovintoehdotus

Sovintoehdotukseen sisältynyt ainoa konkreettinen parannus olisi ollut se, että Helsinki-Vantaan ramp-toiminnot olisivat siirtyneet työaikojen ja palkkojen osalta yleissitovan Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen piiriin. Turvatarkastajille ja muille maapalvelutyöntekijöille ei olisi tullut käytännössä mitään.

IAU on esittänyt sovintoehdotuksen hylkäämisen jälkeen sovittelijalle, että hän pyytäisi vastapuolen mahdollisimman pian takaisin sovitteluun. Tähän se ei kuitenkaan ole ollut vielä valmis.

Työnseisaus ja tukitoimet

Airpro, perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

Swissport Finland, perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot lukuun ottamatta maakaluston korjaus- ja huoltotehtäviä

HUB logistics Aviation, perjantai 17.3.kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

LSG Sky Chefs Finland, perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

Finnair Helsinki Airport Customer Service ,perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

Aviator Finland, perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

RTG Ground Handling, perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

AntiDeIcing, perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

Finnair Cargo perjantai 17.3. kello 15.00 – 19.00,
kaikki toiminnot

 

Toimittanut Juhani Haapasaari