6.2.2017 * N:o 4 (250) B * 

Yt-neuvottelut päättyivät

| HUB Logistics Handling |

Finnairin tekniikan varastojen operatiivisista toiminnoista on vastannut 1.12.2017 alkaen HUB Logistics Handling. Yhtiön henkilöstö siirtyi aiemmin toiminnoista vastanneelta Suomen
Transvalilta liikkeen luovutuksen ehdoin.

Luovutuksen jälkeen HUB Logistics Handling käynnisti yt-neuvottelut perustelunaan tuotannolliset ja taloudelliset sekä tuotannon uudelleen järjestelyihin liittyvät syyt. Neuvottelujen
alkaessa 13.12. työvoiman vähennystarpeeksi arvioitiin enimmillään 20 henkilöä.

YT-neuvottelujen 5. kokous käytiin tänään. Työnantaja päätti neuvottelut todeten, ettei henkilöstön vähennystarvetta ole. Päätöstään se perusteli neuvottelujen aikana käydyillä selvityksillä ja keskusteluilla: ”Työnantaja näkee tärkeämpänä panostaa yksikön toiminnan kehittämiseen sekä työn järkeistämiseen ja selkeyttämiseen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

 

Juhani Haapasaari