6.2.2017 * N:o 4 (250) A * 

Työehtokiistaa sovitellaan keskiviikkona

| AIRPRO |

IAU:n jätettyä viime perjantaina ennakkoilmoitukset työtaitelusta Airprossa ja siihen liittyvistä tukitoimista, valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut IAU:n ja PALTA:n työriitalain mukaiseen sovitteluun keskiviikkona 8.2. kello 9.30.

Kyseessä on ns. pakkosovittelu, josta ei voi kieltäytyä. Tapaaminen on siten osapuolten välillä ensimmäinen sen jälkeen, kun Finavia asetti PALTA:lle Airpron työehtoja koskevan neuvottelukiellon IAU:n kanssa.

Pakkosovittelu ei kuitenkaan tarkoita pakkosovintoa, vaan mahdollisen sovintoehdotuksen hyväksymisestä päättää kumpikin liitto noudattaen omia menettelyjään.

IAU:n kanssa viime perjantaina samanaikaisesti ennakkoilmoituksen Airpron matkustamohenkilöstöä koskevasta työtaistelusta antaneen Ammattiliitto Pron ja PALTA:n välinen pakkosovittelu alkaa päivää aikaisemmin eli huomenna 7.2.

 

Juhani Haapasaari