3.2.2017 * N:o 3 (249) * 

Ennakkoilmoitus työtaistelusta ja tukitoimista

| AIRPRO |

IAU on jättänyt tänään ennakkoilmoitukset työtaistelusta Airprossa sekä siihen liittyvistä tukitoimista. Syynä painostustoimiin on, et-tei IAU:n ja PALTA:n välillä ole toistaiseksi päästy neuvottelemaan Airpron työehdoista. Liitojen välinen sopimus päättyi tiistaina 31.1.  

PALTA:lla neuvottelukielto

PALTA hävisi tammikuussa työtuomioistuimessa IAU:ta vastaan nostamansa jutun, jossa se vaati tuomioistuinta vahvistamaan IAU:n mukanaolo JHL:n ja Pardian solmimassa Airpron kiky-sopimuksessa. Tappion myötä Airpron johto on asettanut PALTA:lle kiellon käymästä neuvotteluja IAU:n kanssa. Näin ollen IAU:lle ei käytännössä ole jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin antaa ennakkoilmoitus työtaistelusta valtakunnansovittelijalle ja PALTA:lle houkutellakseen vastapuoli neuvottelupöydän ääreen.

Ennakkoilmoitus

Tänään annetun työtaisteluilmoituksen sisältö on seuraava:

Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastojen jäsenet, jotka työskentelevät Airpro Oy:ssä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, osallistuvat Ilmailualan Unioni IAU ry:n järjestämään työtaisteluun perjantaina 17.2.2017 seuraavasti:

- kello 14.00 – 18.00 turvatarkastus

- kello 15.00 – 18.00 matkustajapalvelut ja Travel Service

- kello 16.00 – 19.00 aula- ja ramp-toiminnot

Työtaistelulla vaaditaan aloitettavan neuvottelut Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä Airpro Oy:ssä noudatettavista työehdoista.

Prolta myös ennakkoilmoitus

Samanaikaisesti ja samasta syystä IAU:n kanssa ennakkoilmoituksen antoi myös Ammattiliitto Pro. Toteutuessaan työtaistelu koskisi Airpron vuokraamaa matkustamohenkilökuntaa Thomas Cookin, Tui Fly:n ja Thomson Airwaysin lennoilla sunnuntaista 19.2. kello 0:00 maanantaihin 20.2. kello 23:00.

Tukitoimet

Airprota koskevan työtaisteluilmoituksen lisäksi IAU antoi tänään ennakkoilmoituksen myös tukitoimista:

Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastojen jäsenet, jotka työskentelevät AntiDeIcing Oy:ssä, Aviator Finland Oy:ssä ja Swissport Finland Oy:ssä, eivät osallistu Airpro Oy:n maapalveluja käyttävien lentoyhtiöiden jäänpoistotyöhön perjantaina 17.2.2017 kello 14.00 – 19.00 eikä sunnuntain 19.2 kello 0.00:n ja maanantain 20.2. kello 23.00:n välisenä aikana.

Mahdollisista muista tukitoimista voidaan ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin noudattaen mahdollisuuksien mukaan vähintään neljän päivän ilmoitusaikaa.

 

Juhani Haapasaari