18.2.2017 * N:o 8 (254) * 

IAU jätti eilen ennakkoilmoituksen työnseisauksesta valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliitto PALTA:lle. Se on tällä hetkellä ainoa voimassa oleva työriitalain mukainen ennakkoilmoitus, jonka IAU on tehnyt. Muut työnseisaukset ilmoitetaan myöhemmin, noudattaen lain edellyttämiä ilmoitusaikoja.

Eilinen ennakkoilmoitus

IAU:n eilen antaman ennakkoilmoituksen sisältö on seuraava:

Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastojen jäsenet, jotka työskentelevät Airpro Oy:ssä, osallistuvat Ilmailualan Unioni IAU ry:n järjestämään työtaisteluun maanantaina

6.3.2017 kello 03.00 – 09.00

(turvatarkastus, matkustajapalvelut ja Travel Service, aula- ja ramp-toiminnot).

Seuraavat ennakkoilmoitukset   

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström siirsi eilisellä ilmoituksellaan IAU:n aiemmin ilmoittamien työnseisausten (17.2., 22.2. ja 24.2.) ensimmäistä mahdollista alkamisajankohtaa kutakin kahdella viikolla eteenpäin. Siirron jälkeen on olemassa kolme eri vaihtoehtoa uusien ilmoitusten tekemiseen:

1) Aiemmin ilmoitetut ja ministerin siirtämät työnseisaukset tulevat voimaan ainoastaan, jos IAU niistä ilmoittaa. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kolme vuorokautta ennen työnseisauksiin ryhtymistä.

2) Kokonaan uusista työnseisauksista voidaan ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen niihin ryhtymistä.

3) Tukitoimista, jotka ovat muissa yhtiöissä järjestettäviä työnseisauksia, voidaan ilmoittaa (mahdollisuuksien mukaan) viimeistään neljä vuorokautta ennen niihin ryhtymistä.

Työnseisauksilla painostetaan Finaviaa

Finavia tiedottaa verkkosivuillaan ”tekevänsä kaikkensa yhdessä lentoliikenteen muiden toimijoiden kanssa, jotta työtaisteluiden vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi”. Tosiasiassa Finavia on yksin työriidan toinen osapuoli. Se voi ratkaista riidan antamalla PALTA:lle mandaatin sopia Airpron työehdoista IAU:n kanssa.

Harkitessaan seuraavien ennakkoilmoitusten ajankohtia, IAU kohdistaa paineet nimenomaan Finaviaan. Se on tehokkain keino lopettaa työriita ja pitää vaikutukset lentoliikenteen muille toimijoille mahdollisimman vähäisinä.

Ennakkoilmoitusten aikarajojen puolesta uusia ilmoituksia työnseisauksista ei ole tarve jättää ainakaan ennen ensi viikon loppupuolta. Tällä vaikeutetaan Finavian/Airpron valmistautumista ennakkoon työnseisausten varalle mm. vuorojärjestelyin.

 

Juhani Haapasaari