3.12.2017 * N:o 30 (276) * 

"Talvi on tulossa"

Sopimusneuvottelut venyvät poikkeuksellisen pitkiksi

| IAU |

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi 15.11. Uuden sopimuksen saavuttaminen on osoittautunut monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Varsinaisten työehtosopimusmääräysten ohella osapuolten näkemykset toimialan tilanteesta ja vastuunkannosta ovat tavanomaista kauempana toisistaan.  

Talouden näkymät

PALTA kertoi elokuun lopulla ilmestyneessä suhdannekatsauksessaan (2/2017) talven tulosta talouteen. Neuvottelut PALTA:n ja IAU:n välillä alkoivat syyskuussa. Samaan aikaan varsinaisia talousennusteita tekevät tahot ovat reivanneet kautta linjan kasvuennusteitaan ylöspäin.

Vahvassa vireessä oleva talouskasvu perustuu laajalti työn tuottavuuden kasvuun. Yrityksissä lujittunut usko näkyy kasvaneina investointeina. Ilmailualalla investoinnit ovat olleet poikkeuksellisen suuria ja toteutusaikataulu rivakka.

PALTA elää talvea

Ei ole uskottavaa, etteivätkö yrtykset investointeja tehdessään olisi arvioneet myös talouden näkymiä. Silti PALTA:n johtopäätökset eivät syksyn kuluessa ole muutuneet mihinkään. Viime viikolla ilmestyneessä suhdannekatsauksessa (3/2017) ”Talvi on tulossa” - edelleen.

On totta, että talouden noususuhdanteita seuraavat vääjäämättä laskusuhdanteet, mutta myös päinvastoin. Sikäli yhtä mielekkäitä arvioita taloudesta olisivat: ”Kevät on tulossa”, ”Kesä on tulossa” ja ”Syksy on tulossa”.

PALTA:n sanavalinta ei silti yllätä. Sen edustajat istuvat tällä hetkellä kymmenissä muissakin neuvottelupöydissä. Suurempi yllätys olisi ollut, jos PALTA olisi toiminut samalla logiikalla myös edellisten työehtosopimuskierrosten aikaan ja vakuutellut kesän olevan tulossa talouteen.

Vastuunkanto

Taloustilanteen ohella vastapuoli on perustellut neuvotteluissa työehtosopimuskantojaan työnantajayhdistyksen vastuun kannolla Suomen taloudesta. Tällä on viitattu PALTA:n hallituksen linjaukseen, jonka mukaan metalliteollisuudessa 31.10. tehdyn sopimuksen tulee määrittää kaikken muiden toimialojen sopimusraamit.

Tarkkaan ottaen linjaus tarkoittaa sitä, että vastuu Suomen taloudesta on yksin työehtosopimuspöydissä. Tässä katsontakannassa esimerkiksi henkilöstömenojen eurolla, joka käytetään johdon palkitsemiseen, on erilainen luonne, kuin eurolla työntekijän palkassa. Vain jälkimmäinen euro on sidottu vastuuseen Suomen taloudesta.

Kompromissi

Neuvottelutilanne ei kuitenkaan ole välttämättä yhtä epätoivoinen, kuin edellisen perusteella voisi olettaa. Kokemus on nimittäin osoittanut, ettei toimialan tilanteesta, saati taloudellisen vastuun kannosta, ole vallinut yhteistä näkemystä aina aikaisemminkaan. Silti työehdoista on voitu sopia.

Neuvottelutulos muodostuu lopulta pelkästä työehtosopimuksen määräyksiä sisältävästä kompromissista. Tämän estämättä molemmat osapuolet voivat pysyä edelleen kannoissaan - PALTA työantajien, IAU työntekijöiden etuja puollustaen.

Neuvotteluja jatketaan

Almanakkaan katsoen todennäköistä on, että talvi tulee joka tapauksessa jossain muodossa ennen neuvottelutuloksen syntyä.

Seuraavan kerran IAU:n ja PALTA:n neuvottelukunnat tapaavat ensi torstaina 7.12. kello 13. Jo aiemmin asetettu ylityökielto jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Neuvottelujen kulusta löytyy tietoa IAU:n verkkosivuille avatuilta jäsensivuilta (TES-neuvottelujen 2017 jäsensivut). Sivuille on koottu myös ammattiosasto- ja yhtiökohtaisia tiedotteita, joissa on selvitetty yksityiskohtaisemmin mm. ammattiosastojen neuvotteluille asettamia tavoitteita.

 

Juhani Haapasaari