20.12.2017 * N:o 33 (279) * 

Lentoliikenteen palvelut: Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään / ANS: ILTT:n luottamusmiesvalinnat


Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään

| Lentoliikenteen palvelut |

IAU:n ja PALTA:n väliset sopimusneuvottelut jatkuvat tänään. Asetelmat neuvottelutuloksen saavuttamiseksi vielä ennen joulua ovat haasteelliset.

Viime päivinä IAU:n pääluottamusmiehet ovat pyrkineet käymään työehtoihin liittyviä keskusteluja suoraan yritystasolla. Niissä lähtökohtana on ollut hakea paikallisia ratkaisuja asiakysymyksiin, joiden on arvioitu edesauttavan osaltansa neuvottelutuloksen syntymistä koko sopimusalalle.

Yllättäen PALTA on kuitenkin ohjeistanut jäsenyrityksiään pidättäytymään näistä keskusteluista. Työnantajayhdistys on myös lähettänyt asiasta seuraavan viestin IAU:lle:

Yrityksistä kantautuu edelleen tietoa, että pääluottamusmiehet ehdottelevat paikallisia neuvotteluja TES-ratkaisun edistämiseksi. Lisäksi viesteissä kerrotaan valheellisesti, että paikallisia sopimuksia olisi tehty tai että niistä neuvoteltaisiin. Tällainen tieto on täysin väärää.
Kuten jo viime viikolla kävimme läpi, meidän tulisi nyt edistää asiaa TES-pöydässä. TES-kysymysten siirtäminen paikalliselle tasolle ja yritysten kiristäminen tällä tavalla ei ole mahdollista. Paikallisia neuvotteluja voidaan käydä sovituista asioista sitten, kun TES-ratkaisu on ensin tehty. Näinhän on tehty esim. ns. säästösopimusten osalta aiemmin.
Edelleen toteamme selvennyksenä, että Paltan hallinto ei tule hyväksymään sellaista TES-ratkaisua, joka sisältää paikallisesti sovittuja yleisen kustannustason ylittäviä TES-pöydän elementtejä.

PALTA:n kanta on erittäin valitettava ja vaikeuttaa neuvotteluja tarpeettomasti. Väite siitä, ettei paikallisia neuvotteluja olisi käyty, ei pidä paikkaansa.

Tapahtuneen myötä PALTA asettaa paikallisen sopimisen kyseenalaiseen valoon. Työnantajayhdistyksen huonosti ajoitetusta ulostulosta huolimatta työehtosopimusneuvotteluja on sovittu jatkettavan tänään kello 12.

 


ILTT:n luottamusvalinnat ANS:ssä

| ANS |

Air Navigation Services Finland Oy:n luottamusmiesvalinnat on suoritettu. Valinnat koskevat yhtiössä Ilmailutietoteknisten työehtosopimuksen soveltamisalaa ja perustuvat sen osana olevan luottamustoimien hoitoa koskevaan sopimukseen.

Kaikkiaan yhtiöön oli mahdollista valita viisi luottamusmiestä seuraaville toimialueille:

- pääkaupunkiseutu

- Länsi-Suomi

- Itä-Suomi

- Pohjois-Suomi

- Suomen aluelennonjohto

Nimiä luottamusmiesehdokkaiksi saatiin 15.12. mennessä kaksi. Ari Juonolaista ehdotettiin luottamusmieheksi pääkaupunkiseudulle ja Pekka Martinia muille toimialueille. Koska muita ehdotuksia ei ollut, he tulivat valituiksi luottamusmiestehtäviin ehdotusten mukaan.

Valituiksi tulleet ovat sopineet keskenään, että Ari Juonolainen toimii yhtiössä lisäksi pääluottamusmiehenä ja Pekka Martin varapääluottamusmiehenä.

 


Juhani Haapasaari