13.12.2017 * N:o 32 (278) * 

PALTA:ssa toivotaan ylityökiellon päättyvän

| IAU |

Varsinaiset neuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat toistaiseksi suvantovaiheessa. Sopimuksen osapuolet tapasivat toisensa viimeksi viikko sitten torstaina. Tämän jälkeen keskusteluja on kuitenkin jatkettu vähemmän muodollisissa merkeissä sekä IAU:n ja PALTA:n välillä että yritystasolla.

Neuvottelusuma

Viime torstain tapaamisessa IAU:n ja PALTA:n välillä työnantajapuoli antoi ymmärtää, ettei sillä ole mahdollisuutta jatkaa varsinaisia neuvotteluja IAU:n edustajien kanssa tällä viikolla.

Syyksi esitettiin ensisijaisesti neuvottelukiireet muissa sopimuspöydissä. PALTA:n logistiikkapalvelut -yksikkö, jonka neuvotteluvastuulle myös Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus kuuluu, aloittelee tällä hetkellä sopimusneuvotteluja mm. rautatiealalla.

Tästä huolimatta osapuolten välillä on ollut yhteydenpitoa myös tämän jälkeen, viimeksi maanantaina.

IAU ja PALTA

Alkuviikon keskinäisessä neuvonpidossa työnantajayhdistyksen puolelta toistettiin edelleen aiempi viesti. Sen mukaan PALTA:n hallitus ei tule muuttamaan jo kesällä tekemäänsä linjausta siitä, mikä tulee olla neuvottelujen lopputulema. Sen sijaan, koska neuvottelut on sidottu joka tapauksessa tähän linjaukseen, IAU:n on yksinkertaisesti harkittava luopumista ylityökiellosta.

IAU:ssa asia nähdään toisin. Ylityökielto on työntekijäpuolen tavanomainen toimi meneillään olevassa tilanteessa neuvottelujen edistämiseksi, joten neuvotteluja on syytä jatkaa turhaa viivästystä välttäen. Päämääränä on neuvottelutulos, joka sisältää molempia osapuolia tyydyttävän kompromissin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös PALTA:n päättävissä elimissä olisi hyvä tehdä ajantasainen päivitys tilanteesta ja annettava neuvotteluille riittävästi liikkumavaraa. Ilmailualan tilanne - kuten talouskehitys ylipäänsä - ovat muuttuneet syksyn mittaan edelleen positiiviseen suuntaan, mikä antaa talouden puolesta riittävät edellytykset neuvotteluratkaisun syntymiselle.

Yritystaso

Työntekijäpuolen ja työantajien välistä yhteydenpitoa on jatkettu tällä viikolla myös yritystasolla. Lähtökohtana näissä keskusteluissa on hakea paikallisia ratkaisuja asiakysymyksiin, joiden arvioidaan edesauttavan osaltansa neuvottelutuloksen syntymistä koko sopimusalalle.

Mikäli yritystasolla asioissa päästään kohtuullisesti eteenpäin, varsinaisia työehtosopimusneuvotteluja voitanee jatkaa viimeistään ensi viikolla, huolimatta kohtuullisen kokoluokan näkemyseroista IAU:n ja PALTA:n välillä.

 

Juhani Haapasaari