3.11.2017 * N:o 24 (270) C * 

Henkilökohtaisen palkanosan arviointi

| Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus |

Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä henkilökohtainen palkanosa tulee määritellä vuosittain siten, että palkanmaksu voidaan toteuttaa arvioinnin mukaisesti viimeistään 1.12. alkavan palkanmaksukauden alusta. Arviointikeskustelu on käytävä aina, jos jompikumpi osapuoli vaatii sitä.

Arviointi suoritetaan ammatinhallinnan ja työskentelytavan perusteella. Suositeltava menettelytapa on, että molemmat - arvioitsija ja arvioitava - täyttävät ennakkoon oman näkemyksensä lomakkeelle ja käyvät sen jälkeen arviointikeskustelun yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

Jos yhteistä näkemystä ei saavuteta, esimiehen arvio jää voimaan. Tässä tapauksessa voit kuitenkin olla yhteydessä luottamusmieheen, jolloin selvitettäväksi tulee, onko esimies toiminut arvioinnissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Juhani Haapasaari