3.11.2017 * N:o 24 (270) B * 

Kiista keskimääräisen työajan käytöstä

| AIRPRO |

Kevään työtaistelujen sekä työriidan sovittelun myötä IAU ja PALTA hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen, jolla Airpron työhtosopimuksen määräyksiä muutettiin. Keskimääräisen työajan käyttöä rajattiin siten, että työajan on tasoituttava tasoittumisjakson loppuun mennessä (tuntipoikkeama on nolla).

Sovintoehdotuksen hyväksymisen jälkeen työantaja ilmoitti laativansa tasoittumissuunnitelman, jolla työaika saadaan tasattua muutoksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi asia käytiin läpi IAU:n sekä PALTA:n ja Airpron välisissä neuvotteluissa syyskuun lopussa. Tasoittumisjakson viimeisessä työvuorolistassa tunnit jäivät kuitenkin tasaamatta.

Työantajan työehtosopimuksen vastaisesta menettelystä on tämän jälkeen käyty neuvoteluja työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Näidenkin neuvottelujen jäätyä tuloksettomiksi, IAU vie kiistan työtuomioistuimen ratkaistavaksi työehtosopimusrikkomuksena.

 

Juhani Haapasaari