3.11.2017 * N:o 24 (270) A * 

Sopimusneuvottelut tiivistyvät

| IAU |

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamista koskevat neuvottelut jatkuvat jälleen tänään. Vuorossa ovat ns. pienryhmätapaamiset, joiden tarkoituksena on käsitellä maapalvelujen ja tekniikan työehtojen erityiskysymyksiä.

Toistaiseksi isossa pöydässä ja pienryhmissä on käsitelty ainoastaan tekstimuutoksiin liittyviä esityksiä. Niissä osapuolten näkemykset ovat lähestyneet toisiaan joiltakin osin ja muutamista teksteistä on saavutettu yhteinen näkemys.

Avointen tekstikysymysten osalta neuvotteltavaa on kuitenkin yhä niin paljon, että keskustelu palkankorotusten tasosta osana työehtosopimuksen uudistamista koskevaa kokonaisratkaisua ei ole ollut vielä ajankohtaista.

Jotta neuvottelutulos olisi realistista saavuttaa ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä (15.11.), osapuolet ovat sopineet tiivistävänsä neuvotteluja uusilla tapaamisajoilla jo aiemmin sovittujen lisäksi.

 

Juhani Haapasaari