16.11.2017 * N:o 27 (273) *     |   päivitetty 16.11.2017 klo 16:00

Näkemykset uudesta työehtosopimuksesta vielä kaukana toisistaan - ylityökiellot alkavat perjantaina tekniikan yhtiöistä

| IAU |

Tiiviisti käydyistä neuvotteluista huolimatta IAU:n ja PALTA:n näkemykset uudeksi Lentoliikenteen palveluja koskevaksi työehtosopimukseksi jäivät eilen vielä kauaksi toisistaan.  Vanhan sopimuskauden päättymisen myötä päättyy myös ylitöiden tekeminen asteittain. Tekniikan yhtiöissä ylityökielto tulee voimaan huomisiltana, maapalveluyhtiöissä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Lähtökohdat yhä täysin erilaiset

IAU:n ja PALTA:n neuvottelijat tapasivat toisensa vielä kerran ennen sopimuskauden päättymistä eilen aamupäivällä. Tähän asti käytyjen neuvottelujen ja useaan kertaan toistettujen kantojen perusteella osapuolten näkemykset eivät ole lähestyneet lainkaan siinä, miltä pohjalta uuden työehtosopimuksen tulisi syntyä.

PALTA:n käsityksen mukaan ratkaisu voi perustua vain ja ainoastaan Teknologiateollisuuden (ent. Suomen Metalliteollisuuden Harjoittajain Liitto) ja Teollisuusliiton (ent. Metallityöväen Liitto) välillä 31.10. syntyneeseen neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta. Aiemmin esille nostamansa BKT:n kasvuennusteet PALTA on painanut taka-alalle niiden kohoamisen myötä.

IAU on puolestaan pitäytynyt kannassaan, jonka mukaan työehtomuutosten tulee olla sidoksissa ennen kaikkea käytettävissä oleviin lukuihin ilmailualan työllisyys- ja talouskehityksestä ja -ennusteista kokonaisuudessaan. Ennakoimattomiin poikkeustilanteisiin voidaan varautua liittämällä sopimuskokonaisuuteen ns. kriisilauseke.

Sopimukseton tila

Työehtosopimuskauden päättymisen myötä sopimusala on siirtynyt ns. sopimuksettomaan tilaan. Työehdoissa ei tapahdu muutoksia ennen kuin uusi työehtosopimus on saatu sovittua.

Osapuolten toistaiseksi vahvoista näkemyseroista huolimatta - tai juuri niiden takia - neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamiseksi on kuitenkin syytä jatkaa tarpeetonta viivästystä välttäen.

Ylityökielto voimaan – paikalliset neuvottelut jäihin

Jo käytyjen neuvottelujen perusteella - ja silmällä pitäen sitä, että myös työntekijöiden työehdot kehittyvät ilmailualan myönteisen kehityksen myötä - Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä lopetetaan ylitöiden tekeminen porrastetusti huomisillasta alkaen. Ylityökiellon ohella on katsottu tarpeelliseksi lopettaa myös työehtosopimukseen perustuvien paikallisten neuvottelujen käyminen siltä ajalta, kuin ylityökiellot ovat voimassa.

IAU on antanut ylityökiellosta seuraavan ilmoituksen:

 

Juhani Haapasaari