22.12.2021 * N:o 19 (399) * 


Kantajille yhteisvastuullinen velvoite oikeudenkäyntikuluista

Käräjäoikeus hylkäsi ITA:n ja kuuden henkilön kanteen IAU:n jäsenyydestä

| Helsingin käräjäoikeus |

Helsingin käräjäoikeus antoi tänään tuomionsa jutussa, jossa ITA:n lisäksi kuusi henkilöä, yhdistyksen puheenjohtaja mukaan lukien, vaativat kumottavaksi puheenjohtajan 17.6.2020 tekemän ilmoituksen ITA:n välittömästä erosta IAU:sta. Puheenjohtajan ja neljän muun henkilön osalta kanne jätettiin tutkimatta. ITA:n ja yhden henkilön kohdalta kanne tuli hylätyksi.

Kanteen vaatimukset ja perusteet

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA sekä Jukka Korhonen, Jari Lintunen, Jorma Petra, Tommi Riihimäki, Jukka Salonen ja Tuomas Ojala vaativat 31.8.2020 vireille tulleessa kanteessa Helsingin käräjäoikeutta

  • vahvistamaan IAU:n toimineen sääntöjensä vastaisesti erottaessaan ITA:n 18.6.2020 hallituksensa päätöksellä,
  • velvoittamaan IAU:n korvaamaan ITA:n ja kuuden henkilön yhteiset oikeudenkäyntikulut 6.020 euroa

Kannetta perusteltiin sillä,

  • että puheenjohtaja Korhonen oli 17.6.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut mm. IAU:lle, että välittömästi samana päivänä pidetyn jäsenkokouksen jälkeen ITA ei ole enää IAU:n jäsenyhdistys
  • ja että IAU:n hallitus oli todennut tämän seuraavana päivänä 18.6.2020 ilman, että olisi puuttunut Korhosen ilmoitukseen ja pitänyt sitä sääntöjen vastaisena

Oikeuden johtopäätökset

Asiasta antamansa tuomion johtopäätöksissä käräjäoikeus toteaa kanteessa esitettyihin väitteisiin nähden päinvastaisesti, että

  • ITA on eronnut välittömästi 17.6.2020 lukien IAU:sta tuona samana päivänä Korhosen IAU:lle tekemällä kirjallisella ilmoituksella
  • IAU on hyväksynyt Korhosen ilmoituksen ITA:n välittömästä eroamisesta
  • ITA ja sen jäsenet ovat ymmärtäneet asian tällä tavalla ennen kanteen vireillepanoa
  • vastoin ITA:n omia ilmoituksia ja omaa toimintaa sillä ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa oikeutta toimia eri tavoin
  • ITA myötäpuolineen häviää asian

Tuomiolauselma

Korhosen, Lintusen, Riihimäen, Salosen ja Ojalan osalta juttu jätetään tutkimatta.

ITA:n ja Petran osalta kanne hylätään.

ITA, Korhonen, Lintunen, Riihimäki, Salonen, Ojala ja Petra velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan IAU:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

Muutoksenhaku

Käräjäoikeuden antamaan tuomioon saa hakea muutosta viimeistään 21.1.2022, mikäli tyytymättömyydestä tuomion suhteen on ilmoitettu viimeistään 29.12. 2021.

IAU katsoo käräjäoikeuden tuomion olevan sellainen, kuin sen ennakkoon odotettiinkin olevan, eikä se osaltaan tule hakemaan tuomioon muutosta.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle