11.3.2020 * N:o 9 (354) * 

| Aviator | Finavia-konserni | Finnair Airport Customer Services | Finnair Cargo | Finnair Kitchen | Finnair Technical Services | RTG | Swissport | Swissport Cargo Cool | * Yt-neuvotteluja useissa ilmailualan yrityksissä

Päivitetty 12.3.2020 klo 11:00 * Aviatorissa 12.-26.2. käydyt yt-neuvottelut ovat johtaneet neljän henkilön irtisanomiseen IAU:n sopimusalueella.

| Lentoliikenteen palvelut | * Tämän päivän neuvottelut peruuntuivat


Koronavirusepidemia heijastuu työvoiman tarpeeseen

Yt-neuvotteluja useissa ilmailualan yrityksissä

| Aviator | Finavia | Finnair Airport Customer Services | Finnair Cargo | Finnair Kitchen | Finnair Technical Services | RTG | Swissport | Swissport Cargo Cool |

Koronavirusepidemian laajeneminen on jo johtanut, tai on johtamassa, yt-neuvotteluihin useissa ilmailualan yrityksissä. Näistä toistaiseksi ainoastaan Aviator on ilmoittanut irtisanomisista. Muissa yhtiöissä suunnitellut toimenpiteet liittyvät henkilöstön lomauttamiseen määräajaksi.

Ensimmäiset koronavirusepidemiaan liittyneet yt-neuvottelut on ehditty käydä loppuun. Ne alkoivat 12.2 ja päättyivät 26.2., johtaen yhteensä neljän henkilön irtisanomiseen IAU:n sopimusalueella Aviatorissa.

Tämän jälkeen yhtiö on ennättänyt käynnistämään jo uudet yt-neuvottelut. Neuvottelukutsun mukaan toimenpiteet tulisivat kohdistumaan enintään 20 henkilön irtisanomiseen ja/tai 20 henkilön osa-aikaistamiseen sekä lisäksi koko henkilöstöä koskeviin lomautuksiin. Neuvottelut alkoivat 5.3. ja ne päättyvät 16.4.

Finnair-konserni on puolestaan kertonut suunnittelevansa koko Suomen-henkilöstönsä lomauttamista, joka toteutettaisiin yhtenäisinä 14-30 päivän jaksoina. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut lomautusten toteuttamisesta alkavat 12.3., ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa eli 26.3. saakka.

Swissportin yt-neuvottelut käynnistyivät 7.2. Kuten Finnairissa, myös Swissportissa työvoiman vähentäminen on suunniteltu toteutettavan lomautuksina. Lisäksi arvioitavina ovat myös erilaiset vapaaehtoiset järjestelyt kuten palkattomat vapaat, lomat, työaikapankkivapaat tai muunlaiset tuntien väliaikaiset vähennykset.

Aviatorin, Finnair-konsernin ja Swissportin lisäksi lomautuksia on odotettavissa myös Finavia-konsernissa, joka kertoi tänään julkisuuteen omista lomautussuunnitelmistaan.

Ohjeita ansiopäivärahan hakemiseksi lomautus-, osa-aikaistamis- tai irtisanomistoimien kohteeksi joutuville jäsenille löytyy mm. alla olevista linkeistä:

 

Tämän päivän neuvottelut peruuntuivat

| Lentoliikenteen palvelut |

IAU:n ja Paltan välillä oli tänään määrä jatkaa Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi käytäviä neuvotteluja. Palta ilmoitti kuitenkin aamupäivän aikana peruuttavansa neuvottelutapaamisen.

Ilmoitustaan peruutuksesta se perusteli jäsenyritystensä operatiivisella toiminnalla. Paltan mukaan se sitoo tällä hetkellä neuvotteluihin osallistuvien jäsenyritysten edustajien resurssit niin, ettei neuvottelutapaamista ollut tälle päivää mahdollisuutta järjestää.

Toisaalta työnantajayhdistyksestä saatujen tietojen perusteella seuraavaan tapaamiseen olisi osallistumassa myös joidenkin jäsenyritysten ylimmän johdon edustajia. Tämä kertonee siitä, että työnantajapuolen sopimusneuvotteluihin liittyvät tavoitteet ovat siirtymässä aiemmasta Paltan keskusjohtoisesta linjasta lähemmäs toimialakohtaisia linjauksia.  

Uutta neuvotteluajankohtaa ei vielä tänään vahvistettu, mutta alustavissa keskusteluissa seuraavaa tapaamista on kaavailtu ensi viikolle.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle