26.2.2020 * N:o 7 (352) * 


Neuvottelutuloksesta ollaan yhä kaukana - ylityökielto jatkuu

Palta yritää siirtää palkankorotukset kesä-/heinäkuuhun

| Lentoliikenteen palvelut |

Maanantainkaan neuvottelutapaaminen ei tuonut kaivattua ratkaisua Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi. Sen sijaan yöhön asti jatkuneiden neuvottelujen perusteella on syytä varautua siihen, että kohtuullisen neuvottelutuloksen aikaansaaminen tulee olemaan ennakko-odotuksia vaikeampaa.

Palkankorotukset

IAU:n ja Paltan näkemykset palkankorotusten suuruudesta eivät ole niin kaukana toisistaan, että ne välttämättä muodostaisivat ylitsepääsemättömän esteen neuvottelutuloksen syntymiseksi. Neuvotteluissa on keskusteltu noin 3,5 %:n korotuksista sopimuskauden aikana.

Ratkaiseva näkemysero liittyy palkankorotusten ajankohtiin. Tämän taustalla on työehtosopimuksen edellinen sopimuskausi, joka alkoi 16.11.2017 ja päättyi 15.1.2020. Siihen liittyneet palkankorotukset mitoitettiin sovitun sopimuskauden mittaisiksi (26 kuukautta) ja ne toteutettiin 1.2. 2018 ja 1.2.2019 lukien siten, että seuraava palkankorotus tulisi ajoittumaan helmikuun 2020 alkuun.

Nyt käynnissä olevissa neuvotteluissa - ja viimeksi jälleen eilen – Palta on kuitenkin esittänyt, että uuden sopimuskauden palkankorotusajankohdat olisivat 1.6.2020 ja 1.7.2021, mikäli sopimuskausi olisi 26 kuukautta (16.1. 2020-15.3.2022).

Käytännössä Paltan esityksen hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi seuraavan sopimuskauden aikana toteutettavalla kahdella tasasuuruisella korotuksella työntekijöiden ansioiden noususta hupenisi noin neljännes.

IAU:lle tämä ei käy. Palkankorotusten ajankohtia ei voida viivästyttää ilman, että ne eivät tulisi huomioiduksi muutoin sopimusmääräyksiin kohdistuvina parannuksina neuvottelutuloksessa, tai että ne eivät nostaisi vastaavasti palkankorotusten tasoa.

Sopimusmääräykset

Sopimusmääräysten muutosten osalta ratkaisemattomia kysymyksiä ovat edelleen mm. tuntipalkan jakajan alentaminen ja kylmähuonetyölisä maapalveluissa sekä ylityökorvausten korottaminen ja pätevyyslisän ulottaminen 30 palvelusvuoteen saakka tekniikassa.

Lisäksi neuvoteltavana ovat yhä palkkausjärjestelmään sopimuskauden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset. Näistä toinen liittyy töiden kuvaamis- ja arvioimismenettelyn uudistamiseen, mikäli nykyisten työnkuvien saattamisesta ajan tasalle löytyy yhteinen näkemys. Toinen suoraan palkkausjärjestelmään kytkeytyvä asia on henkilökohtaiseen palkanosaan liittyvät tasa-arvokysymykset.

Henkilökohtaisten palkanosien jakautumista selvitettäessä on käynyt ilmi, että naisvaltaisilla työpaikoilla ja/tai -osastoilla henkilökohtainen palkanosa on arvioitu keskimäärin 3-5 % muita alemmalle tasolle. Lisäksi joissakin yrityksissä järjestelmää on havaittu käytettävän käytännössä säästötarkoituksiin .

Epäkohtien poistamiseksi IAU on esittänyt perustettavan työryhmän, jonka tehtävänä on 30.9.2020 mennessä esittää muutoksia työehtosopimuskirjauksiin tai muita toimenpiteitä, joilla tasa-arvoisuus toteutuu. Paltan vastaesityksessä aikarajaa on venytetty 28.2.2021 saakka ja tasa-arvon toteuttaminen on vesittynyt sanamuotoon ”tasa-arvon tukeminen”.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle