23.2.2020 * N:o 6 (351) * 

| Lentoliikenteen palvelut | * TES-neuvotteluja jatketaan maanantaina

| Finnair / Airport Customer Service | * Asiakaspalvelun säästösopimus irtisanottiin

| Aviator | * Aviatorille löytyi uusi omistaja


TES-neuvotteluja jatketaan maanantaina

| Lentoliikenteen palvelut |

Neuvotteluja Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi jatkettiin menneellä viikolla molempien osapuolten tekemien kirjallisten esitysten muodossa ilman varsinaisia neuvottelutapaamisia.

Tehtyjen esitysten perusteella näkemykset neuvottelutuloksen sisällöstä ovat yhä niin etäällä toisistaan, ettei 1.2. alkaneen ylityökiellon lopettaminen tullut IAU:n osalta harkittavaksi missään muodossa.

Kuluneen viikonlopun aikana osapuolet ovat kumpikin tahoillaan jatkaneet prosessia arvioimalla yleistä neuvottelutilannetta ja neuvonpitoa on käyty myös IAU:n ja Paltan kesken.

Käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavaa neuvottelutapaamista aikaistetaan kahdella päivää siten, että IAU:n ja Paltan neuvottelukunnat tapaavat jo huomenna 24.2. kello 17 alkaen. Mikäli neuvottelutulosta ei huomeniltana alkavissa neuvotteluissa synny, neuvottelut jatkuvat jo aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti keskiviikkona 26.2.

 


Asiakaspalvelun säästösopimus irtisanottiin

| Finnair / Airport Customer Services |

IAU:n ammattiosastona toimiva Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto SSL 010 on irtisanonut 14.2. sen ja Finnairin välillä 22.12.2016 solmitun Helsinki-Vantaan asiakaspalveluyksikköä koskevan ns. säästösopimuksen. Käytännössä sopimuksella jatkettiin jo vuonna 2014 tehtyä sopimusta, joka koostui kolmesta säästöelementistä.

Sopimuksella sovittiin poikettavan normaalista työvuoron alkamisajasta ja lopettamisajasta siten, että työtehtävän katsottiin alkavan vasta työpisteelle tultaessa ja päättyvän sieltä lähdettäessä.

Lisäksi kymmenen tuntia tai sitä pitempien työvuorojen toisen tauon kestoa lyhennettiin kymmenellä minuutilla 40 minuutista 30 minuuttiin ja palkanmaksun sovittiin tapahtuvan kerran kuukaudessa konsernissa käytössä olleen kahden kerran sijaan.

Sopimuksen irtisanomislausekkeen mukaisesti sopimus päättyy kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eli 14.5.2020.

 


Aviatorille löytyi uusi omistaja

| Aviator |

Ilmailualalla on tehty Helsinki-Vantaan maapalvelutoimintoihin sidoksissa olevia kansainvälisiä yritysjärjestelyjä, jotka koskettavat välillisesti myös IAU:n jäsenistöä, kun Avia Solutions Group ilmoitti tämän viikon maanantaina hankkineensa omistukseensa Aviatorin. Tähän liittyvän tiedotteen mukaan työntekijöiden työnantajana Helsinki-Vantaalla säilyy kuitenkin edelleen Aviator Finland Oy.

Työlainsäädännön näkökulmasta pelkkä omistajan vaihdos ei merkitse liikkeen luovutukseen verrattavaa tilannetta. Näin ollen omistajan vaihdoksella ei ole myöskään sellaisia vaikutusia työntekijöiden asemaan, jotka edellyttäisivät yhteistoimintaneuvottelujen käymistä asiasta.

Tällä hetkellä Avator Finland Oy:n nimeä Helsinki-Vantaalla kantavat maapalvelut ovat ehtineet olla jo useiden yritysjärjestelyjen kohteena tällä vuosituhannella. Viimeksi vuonna 2013 Swissport yritti ostaa Servisairin kokonaisuudessaan, mutta EU-komission kilpailuosasto ei hyväksynyt kauppaa Helsinki-Vantaan osalta, koska se katsoi Swissportin saavuttavan kaupallaan lentoaseman maapalveluissa epäterveen markkina-aseman. Tämän seurauksena silloiset Servisair Finland Oy:n maapalvelut päätyivät Aviatorille.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle