13.2.2020 * N:o 5 (350) * 

| Lentoliikenteen palvelut | * Sopimusneuvottelut jatkuivat - neuvottelutulos yhä saavuttamatta

| Finnair Technical Services | * Tekniikan kiky-sopimus irtisanottiin


Sopimusneuvottelut jatkuivat - neuvottelutulos yhä saavuttamatta

| Lentoliikenteen palvelut |

Neuvotteluja Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi jatkettiin jälleen eilen (12.2.). Aamusta yli puoleen yöhön asti kestäneistä tunnusteluista huolimatta yhteistä näkemystä molempia osapuolia tyydyttävästä sopimuskokonaisuudesta ei löydetty.

IAU:n ja Paltan neuvottelukuntien välinen tapaaminen oli järjestyksessään 12. sen jälkeen, kun neuvottelut käynnistyivät 7.1. Neuvottelujen etenemistä ovat tähän saakka jarruttaneet puuttuvat neuvottelutulokset keskeisiltä teollisuusaloilta, joita työnantajayhdistys on odottanut.

Näiden selvittyä tämän viikon alussa IAU:n ja Paltan välisissä neuvotteluissa päästiin nyt ensimmäistä kertaa keskustelemaan konkreettisella tasolla erilaisista vaihtoehdoista, millä työehtosopimus voisi olla puolin ja toisin uudistettavissa.

Sopimuskauden pituudeksi Palta esitti 24-26 kuukautta. IAU piti lähtökohtanaan joko 24 tai 36 kuukauden pituista sopimusjaksoa.

Näkemyksissään palkankorotusten jakautumisesta suhteessa sopimuskauteen molemmat osapuolet olisivat olleet valmiita liikkumaan. Samoin jossakin määrin tilaa oli myös keskusteluille palkankorotusten toteuttamisajankohdista.

Eriävät näkemykset liittyivätkin – odotetusti – ennen kaikkea siihen, millä tavoin korotusten ja molempien osapuolten hyväksyttävissä olevien tekstiesitysten kokonaiskustannusten muutosvaikutusta tulisi arvottaa suhteessa edelliseen sopimuskauteen.

Seuraavan neuvottelutapaamisen ajankohta jätettiin toistaiseksi avoimeksi. Ainoa vahvistettu neuvotteluajankohta on tällä hetkellä 26.2., mutta osapuolet ovat sopineet arvioivansa kumpikin tahollaan edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle jo ennen sitä.

IAU:n osalta on arvioitu lisäksi 1.2. alkaen asetetun ylityökiellon jatkoa suhteessa neuvottelutilanteeseen, ja päädytty siihen, että ylityökielto jatkuu toistaiseksi ennallaan.

 


Tekniikan kiky-sopimus irtisanottiin

| Finnair Technical Services |

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus sovittiin uudistettavan 31.5.2016 työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä saavutetun kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen perusteella.

Kyseinen työehtosopimus tuli voimaan 16.11.2016. Siinä työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa oli mahdollista korvata yrityskohtaisilla sopimuksilla tai muilla toimin, joilla saavutettaisiin vastaava vaikutus.

Finnairin tekniikassa solmittiin 30.9.2016 tähän perustuva erillinen sopimus, jolla sovittiin jatkettavan 7.5.2014 tehtyyn säästösopimukseen perustuvaa käytäntöä. Siihen sisältyi mm. joidenkin erikseen sovittujen lisien maksamatta jättäminen, mekaanikon tehtäväkuvien laajentaminen sekä poikkeaminen työvuoron aloittamis- ja lopettamisajoista.

Erillissopimus sanottiin irti eilen (12.2.). Sen irtisanomislausekkeen mukaisesti sopimus päättyy kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eli 12.5.2020.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle