22.1.2020 * N:o 3 (348) * 

| Lentoliikenteen palvelut | * Tarkennuksia 1.2. alkavaan ylityökieltoon

| Airpro | * Yrityskohtainen työehtosopimus irtisanottiin

| Vantaa Catering Services | * VCS:lle työehtoja koskeva neuvottelupyyntö


Tarkennuksia 1.2. alkavaan ylityökieltoon

| Lentoliikenteen palvelut |

IAU ilmoitti perjantaina (17.1.) ylityökiellosta, joka tulee voimaan 1.2. kello 00:01 alkaen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivissa yrityksissä, jos sopimuksen uudistamista koskevissa neuvotteluissa ei päästä sitä ennen yhteisymmärrykseen.

Ylityökiellon aikana työntekijät eivät tee ylityötä tai lisätyötä. He pitäytyvät ainoastaan omissa työtehtävissään noudattaen työvuoroluettelon mukaisia työn alkamis- ja päättymisaikoja, eivätkä muuta työvuorojaan työantajan aloitteesta.

Kielto ei estä työntekijöitä vaihtamasta työvuoroja keskenään, mutta tällöinkin työajat ja tehtävät määräytyvät vain vaihdetun vuoron mukaisesti.

Ylityökiellon taustalla on Paltan esittämät sopimuskierrosta koskevat yleiset linjaukset. Niiden perusteella ei ole todennäköistä, että toimialan tilanteeseen nähden asiallinen neuvottelutulos syntyisi täysin ilman järjestöllisiä toimia.

Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamiseksi jatketaan osapuolten välillä 22.1. ja 24.1.

 


Yrityskohtainen työehtosopimus irtisanottiin

| Airpro |

IAU irtisanoi eilen (20.1.) omalta osaltaan sen ja työnantajayhdistys Paltan välisen Airprota koskevan työehtosopimuksen päättymään 20.3. Jos myös sopimuksen muut osapuolet – JHL ja Pro – päätyvät samaan ratkaisuun, Airprota koskevat sopimusneuvottelut käynnistyvät helmi-maaliskuussa.

IAU:n tavoitteena on parantaa turvatarkastajien työehtoja, jotka nykyisellään jäävät alle Airpron kilpailijoiden noudattaman Vartiointialan työehtosopimuksen tason. Kyseinen sopimus tulisi yleissitovuutensa johdosta noudatettavaksi myös Airprossa, jos sen yrityskohtaista työehtosopimusta ei enää uudistettaisi nykyisen sopimuskauden päätyttyä.

Neuvottelujen toinen päätavoite on, että Airpron yhä tuottamissa maapalveluissa siirrytään noudattamaan yrityskohtaisen työehtosopimuksen sijaan Lentoliikenteen palveluja koskevaa sopimusta. Maapalvelutoimintaa yhtiöllä on edelleen mm. Turussa, Tampereella, Vaasassa, Rovaniemellä ja Kittilässä.

 


VCS:lle työehtoja koskeva neuvottelupyyntö

| Vantaa Catering Services |

Vantaa Catering Servicestä on liittynyt merkittävä joukko työntekijöitä Ilmailualan Unioniin ajatuksenaan noudatettavan työehtosopimuksen vaihtaminen. Tällä hetkellä heidän työehtonsa määräytyvät Palvelualojen Ammattiliitto PAM:n ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n välisen Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti.

Tilanteen takia IAU on käynyt asiasta neuvonpitoa PAM:n kanssa. Siinä molemmat ovat todenneet tarpeen arvioida uudelleen VCS:ssä noudatettavien työehtojen perusteita siltä osin, kuin yhtiön catering-toiminta kohdistuu lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueelle, jolla ei ole PAM:n jäseniä.

Tähän perustuen IAU on jättänyt VCS:lle pyynnön neuvottelutapaamisesta. Yhtiön puolesta pyyntöön on vastattu myöntävästi ja ensimmäinen tapaaminen asiasta on sovittu järjestettävän keskiviikkona 29.1.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle