13.3.2020 * N:o 10 (355) * 


Lisää lomautuksia luvasssa – ANS suunnittelee myös irtisanomisia

Ilmailualan yt-neuvottelut laajenevat uusiin yrityksiin ensi viikolla

| Airpro | ANS Finland | RTG |

Koronavirusepidemian leviämisestä johtuvia yt-neuvotteluja on paraikaa käynnissä useissa ilmailualan yrityksissä. Ensi viikolla tähän joukkoon liittyvät Airpro, ANS Finland ja RTG. Näistä ANS:n neuvottelukutsuun sisältyy lomautusten lisäksi myös irtisanomisiin liittyviä suunnitelmia.

Airpro

Airpro on ollut jo vuosia siitä poikkeuksellinen yhtiö – ei yksin ilmailualalla, vaan ylipäänsä yrityskentässä – että sillä on ollut käytännössä jatkuva rekrytointi käynnissä henkilöstön lyhytaikaisten työsuhteiden takia. Erityisen nopeaa henkilöstön kierto on ollut Helsinki-Vantaan turvatarkastuksessa.

Tähän nähden Airpron nyt antama neuvottelukutsu kertoo etenkin siitä, kuinka poikkeukselliseen tilanteeseen koronavirusepidemian laajeneminen on toimialan tilapäisesti ajamassa. Kutsun mukaan työvoiman sopeutustoimet koskevat koko organisaatiota ja ne on suunniteltu toteutettavan ensisijaisesti lomautuksin.

Yt-neuvottelut alkavat tiistaina 17.3. ja päättyvät aikaisintaan 31.3., jolloin lain edellyttämä neuvottelujen vähimmäisaika enintään 90 päivää kestäville lomautuksille täyttyy.

ANS Finland

ANS on Aviatorin lisäksi toistaiseksi ainoa ilmailualan toimija Suomessa, joka suunnittelee käyttävänsä myös irtisanomisia työvoiman vähentämiseen.

Yt-neuvottelujen käynnistämistä koskevassa kutsussa työnantajan esityslistalla on korkeintaan viiden henkilön irtisanominen lomautusten lisäksi. Vedottaessa irtisanomisten yhteydessä taloudellisiin, tuotannollisiin tai toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuviin syihin, työn on oltava vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

ANS:n yt-neuvottelut alkavat keskiviikkona 18.3. Kutsussaan työnantaja ei ole tehnyt alustavaa arvioita lomauttamisten määrästä. Se ei ole myöskään arvioinut aikaa, jonka kuluessa mahdolliset irtisanomiset tai lomauttamiset pantaisiin toimeen, vaan on viitannut pelkästään neuvotteluvelvoitteensa toteuttamiseen lain edellyttämällä tavalla.

Yhteistoimintalain mukainen neuvottelujen vähimmäisaika on 14 päivää, jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset tai lomauttamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään. Muutoin työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvollisuutensa, jos neuvotteluja käydään vähintään kuuden viikon ajanjakson aikana.

RTG

RTG:ssä työnantaja arvioi työn vähentymisen olevan yhtiössä tilapäistä kuten lähes kaikissa muissakin ilmailualan yrityksissä Suomessa. Yhtiön lähettämä yt-neuvotteluja koskeva kutsu koskee koko henkilöstöä. Sen mukaan työvoiman vähentäminen on suunniteltu toteutettavan määräaikaisin lomautuksin.

Yt-neuvottelut alkavat tiistaina 17.3. ja päättyvät aikaisintaan 31.3., jolloin lain edellyttämä neuvottelujen vähimmäisaika täyttyy.

Ohjeita ansiopäivärahan hakemiseksi

Ohjeita ansiopäivärahan hakemiseksi lomautus-, osa-aikaistamis- tai irtisanomistoimien kohteeksi joutuville jäsenille löytyy mm. alla olevista linkeistä:

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle