6.1.2020 * N:o 1 (346) * 


Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät huomenna

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy keskiviikkona 15.1. Neuvottelut sopimuksen uudistamiseksi alkavat IAU:n ja Paltan välillä tiistaina 7.1. Sopimuksella sovitaan yli 3 000 työntekijän työehdoista.

Neuvoteltavana koko työehtosopimus

Palta torppasi syksyllä neuvottelut, jotka olisivat koskeneet pelkästään 1.2.2020 alkaen toteutettavia palkankorotuksia. Mikäli näistä olisi päästy sopimukseen, nykyinen työehtosopimuskausi olisi jatkunut vielä vuodella 15.1.2021 saakka.

Neuvottelujen kariutuminen johtui Paltan työmarkkinavaliokunnan kielteisestä kannasta sopimiseen ilman, että sillä oli tiedossa Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisen työehtosopimuksen kustannusvaikutukset tuleville vuosille.

Näin ollen tiistaina 7.1. alkavien neuvottelujen kohteena on koko työehtosopimus mukaan lukien myös siihen sisältyvät tekstit ja sopimuskauden pituus.

Ammattiosastojen esitykset

Palkankorotuksia koskeneiden neuvottelujen kariuduttua Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella toimivat neljä IAU:n ammattiosastoa ovat tehneet tekstiesitykset tekniikan ja maapalvelujen TES-ryhmille sopimuksen uudistamiseksi:

Tekniikan ammattiosastojen (Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA 001 / Insta RepAir 003) tekemiä esityksiä ovat mm.

  • ylityölisien korottaminen
  • pätevyyslisien korottaminen
  • sairausajan palkanmaksuajan pidentäminen ja palkanmaksuperusteen tarkentaminen
  • yli 50-vuotiaiden työajan keventäminen

Maapalveluissa toimivien ammattiosastojen (Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto 010 / Siviililentoliikenteen työntekijät SLT 012) esityksiä ovat mm.

  • tuntipalkanjakajan muutos
  • henkilökohtaisen palkanosan väärinkäyttöön puuttuminen
  • palkkaryhmän määräytymisen tarkentaminen
  • pukeutumisajan huomioiminen työajaksi, jos työssä edellytetään käytettävän erityistä vaatetusta
  • kylmähuonetyön huomioiminen olosuhdelisänä

Sopimus on kokonaisuus

Työehtosopimuksen uudistamisen lähtökohtana on edellinen sopimuskausi. Uuden sopimuskauden pituus, palkankorotusten taso ja ajoittuminen sekä tekstimuutokset muodostavat kukin omat kustannusvaikutuksensa, joiden painotusta osapuolet arvioivat omista lähtökohdistaan käsin suhteessa aiempaan sopimuskauteen. Kokonaiskustannusvaikutus on näiden osien summa.

Paltan syksyllä ottama kanta palkankorotuksiin tarkoittanee käytännössä sitä, että työnantajayhdistys tavoittelee kustannustasoltaan vastaavan suuruista ratkaisua, joka syntyi 3.1. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä.

IAU:n päämäärä nyt alkavissa neuvotteluissa on puolestaan - Paltan kannasta hieman poiketen - lähempänä sopimusalakohtaista kuin keskitettyä ratkaisua.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle