2020

 


| Uutiskirje Jäsenille 28/2020 | * 20.10.2020

| Finnair -konserni | * Finnair-konsernissa on annettu tänään yhteistoimintalakiin perustuvat selvitykset viikko sitten päättyneistä yt-neuvotteluista. Niiden mukaan IAU:n sopimusalaan kohdistuisi enimmillään yhteensä 256 työsopimuksen irtisanominen.

| RTG | * RTG maksaa takaisin työntekijöiltään aiemmin väärin perustein keräämänsä korvaukset yöaikana järjestetyistä työmatkoista. Korvaukset vaihtelevat muutamasta kympistä aina noin tuhanteen euroon saakka


| Uutiskirje Jäsenille 27/2020 | * 16.10.2020

| Finnair -konserni | * Yt-neuvottelut päättyivät - työnantajan päätöksiä luvassa ensi viikosta alkaen

| RTG | * RTG on ryhtynyt oikaisemaan ajanjaksolla 10.2.2018 – 1.4.2019 väärin perustein maksamiaan palkkoja. Asian taustalla on työtuomioistuimen viime keväänä tekemä ratkaisu.


| Uutiskirje Jäsenille 26/2020 | * 1.10.2020

| Lentoliikenteen palvelut | * Koronaepidemian lentoliikenteelle aiheuttamien merkittävien taloudellisten vaikeuksien vuoksi Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivien Paltan jäsenyritysten ja IAU:n välillä on solmittu yrityskohtaiset sopimukset, joilla tuetaan alan toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä.


| Uutiskirje Jäsenille 25/2020 | * 18.9.2020

| Airpro / RTG | * Airpron uusista työehdoista on päästy tänään sopimukseen IAU:n, JHL:n ja Paltan välillä. Osapuolten hyväksymässä ratkaisussa IAU:n neuvotteluille asettama päätavoite työehtojen osalta toteutuu; sekä turvatarkastajien että maapalvelutyöntekijöiden työehdot paranevat näitä tehtäviä koskevien yleissitovien työehtosopimusten tasolle.


| Uutiskirje Jäsenille 24/2020 | * 27.8.2020

| Finnair - Airport Customer Services / Cargo / Kitchen / Technical Services | Swissport | * Finnair-konsernissa ensi viikolla käynnistyvät ja Swissportissa eilen alkaneet yt-neuvottelut saattavat johtaa IAU:n sopimusalan osalta enimmillään yli 1 000 työsuhteen päättymiseen.


| Uutiskirje Jäsenille 23/2020 | * 4.7.2020

| Finnair-konserni * Airport Customes Services / Cargo / Kitchen / Technical Services | * Finnair ei lämmennyt henkilöstöjärjestöjen säästöesitykselle

| Swissport | * Swissportissa on sovittu määräaikaisesta tasoittuvan työajan sopimuksesta, joka korvaa nykyisen vuodesta 2015 alkaen voimassa olleen sopimuksen. Sopimus koskee ramp-toimintoja, matkatavaran käsittelyä sekä asiakaspalvelua ja se on käytössä 6.7.2020-30.4.2021 välisenä aikana.


| Uutiskirje Jäsenille 22/2020 | * 2.7.2020

| Finnair - Airport Customes Services / Cargo / Kitchen / Technical Services | * Finnair-konsernissa on käyty kesäkuun aikana kaikkia henkilöstöryhmiä koskevia säästöneuvotteluja koronapandemian lentoyhtiölle aiheuttaman kriisin seurauksena. Henkilöstöjärjestöt jättivät 30.6. yhteisen esityksen säästöistä, Neuvotteluja jatketaan huomenna.

| Airpro | ANS | * Airpron ja ILTT:n työehtosopimusneuvotteluille jatkoaikaa

| Finnair Technical Services | * Luottamusmiesvalinnat käynnistyivät


| Uutiskirje Jäsenille 21/2020 | * 23.6.2020

| Finnair Technical Services | GA Telesis | HUB Handling | Swissport/maakalustokorjaamo | * Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla toimiviin tekniikan yrityksiin/työosastoille valitaan uudet luottamusmiehet.

| Airpro | * TES-neuvottelut jäämässä tuloksettomiksi

| ANS Finland | * Kesäkuun alussa IAU:n ja Paltan välillä käynnistyneitä neuvotteluja Ilmailutietoteknisten työehtosopimuksen uudistamiseksi jatketaan jälleen tänään.


| Uutiskirje Jäsenille 20/2020 | * 20.5.2020

| Finnair Airport Customer Services | Finnair Cargo | Finnair Kitchen | Finnair Technical Services | * Finnair-konsernissa käynnistyy toinen yt-kierros

| ILTT / ANS Finland | * Sopimusneuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi alkavat 1.6.


| Uutiskirje Jäsenille 19/2020 | * 15.5.2020

| RTG - TYÖTUOMIOISTUIN | * Työtuomioistuin on antanut tuomionsa jutussa, joka koskee RTG:n ajanjaksona 10.2.2018 - 1.4.2019 Helsinki-Vantaalle palkkaamia työntekijöitä. Tuomion mukaan yhtiö menetteli työehtosopimuksen vastaisesti, kun se ei maksanut työehtosopimuksen mukaista palkkaa kyseisille työntekijöille heidän työsuhteidensa alusta lukien.


| Uutiskirje Jäsenille 18/2020 | * 14.5.2020

| IAU / ATA 002 | * IAU:ssa toimivien ammattiosastojen määrä kasvoi eilen yhdellä, kun Avoin tekniikan ammattiosasto ATA ry 002 hyväksyttiin IAU:n jäseneksi. ATA on kolmas ammattiosasto, joka toimii Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueen teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä.


| Uutiskirje Jäsenille 17/2020 | * 24.4.2020

| Lentoliikenteen palvelut | * Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat tulleet voimaan 1.5.2020. alkaen. Samassa yhteydessä ovat korottuneet myös vuorolisät sekä euro- ja senttimääräiset lisät teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä.

| Airpro / RTG | * Airpro siirtämässä maapalvelunsa RTG:lle.


| Uutiskirje Jäsenille 16/2020 | * 24.4.2020

| IAU: Lomautukset | * Poikkeuksellinen lomautustilanne - lomautuksen keskeyttäminen / ohjeet jäsenille: Lomautusten alettua on joissakin yrityksissä törmätty tilanteeseen, jossa työnantajalle onkin yllättäen ilmaantunut työtä tarjolle. Tämä on nostanut esille kysymyksen siitä, voidaanko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva lomautus keskeyttää ja jatkaa samaa lomautusta tilapäisen työn päätyttyä.


| Uutiskirje Jäsenille 15/2020 | * 12.4.2020

| IAU / Edustajisto | * IAU:n edustajisto on päättänyt alentaa kokonaisjäsenmaksun JATTK-työttömyyskassan maksamasta ansiopäivärahasta 1,00 %:iin muutoin veronalaisia tuloja koskevan 1,49 %:n kokonaisjäsenmaksun sijasta. Muutos on voimassa 1.4. alkaen ja päättyy 31.12.2020.


| Uutiskirje Jäsenille 14/2020 | * 31.3.2020

Lomautetun työntekijän oikeudet ja velvollisuudet / Neuvottelut Airpron työehtosopimuksen uudistamiseksi jatkuivat / Instassa käyttöön kaksivuorotyö määräaikaisesti


| Uutiskirje Jäsenille 13/2020 | * 20.3.2020

Lisää yt-neuvotteluja / Airpron sopimusneuvottelut käynnistyivät / ILTT:n työehtosopimus irtisanottiin / Viikon kommentti: Miksi työehtosopimus solmittiin juuri nyt


| Uutiskirje Jäsenille 12/2020 | * 19.3.2020

Yli kaksi kuukautta jatkunut sopimukseton tila päättyi. Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus uudistettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. / Lomautukseen liittyviä erityistapauksia, jotka herättävät kysymyksiä.


| Uutiskirje Jäsenille 11/2020 | * 14.3.2020

Koronavirus on julistettu maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja se leviää nopeasti myös Suomessa. Tästä syystä Suomessa annettiin 12.3.2020 viranomaisohje, jonka mukaan matkustamista ulkomaille tulisi välttää. Ohjeen mukaan työpaikalta tulisi olla poissa kaksi viikkoa matkan jälkeen. Mitä tämä tarkoittaa palkanmaksun kannalta?


| Uutiskirje Jäsenille 10/2020 | * 13.3.2020

Koronavirusepidemian leviämisestä johtuvia yt-neuvotteluja on paraikaa käynnissä useissa ilmailualan yrityksissä. Ensi viikolla tähän joukkoon liittyvät Airpro, ANS Finland ja RTG. Näistä ANS:n neuvottelukutsuun sisältyy lomautusten lisäksi myös irtisanomisiin liittyviä suunnitelmia.


| Uutiskirje Jäsenille 9/2020 | * 11.3.2020

| Aviator | Finavia-konserni | Finnair Airport Customer Services | Finnair Cargo | Finnair Kitchen | Finnair Technical Services | RTG | Swissport | Swissport Cargo Cool | * Koronavirusepidemian laajeneminen on jo johtanut, tai on johtamassa, yt-neuvotteluihin useissa ilmailualan yrityksissä. Näistä toistaiseksi ainoastaan Aviator on ilmoittanut irtisanomisista. Muissa yhtiöissä suunnitellut toimenpiteet liittyvät henkilöstön lomauttamiseen määräajaksi.

| Lentoliikenteen palvelut | * Palta ilmoitti peruuttavansa tämän päivän neuvottelutapaamisen vedoten operatiivisiin kiireisiin.


| Uutiskirje Jäsenille 8/2020 | * 8.3.2020

Sopimusneuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat tällä hetkellä käytännössä pysähdyksissä. Osapuolet ovat tavanneet toisensa tämän viikon maanantaina ja torstaina, mutta varsinaista edistystä neuvottelutuloksen saavuttamiseksi ei ole tapahtunut.


| Uutiskirje Jäsenille 7/2020 | * 26.2.2020

Maanantainkaan neuvottelutapaaminen ei tuonut kaivattua ratkaisua Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi. Sen sijaan yöhön asti jatkuneiden neuvottelujen perusteella on syytä varautua siihen, että kohtuullisen neuvottelutuloksen aikaansaaminen tulee olemaan ennakko-odotuksia vaikeampaa.


| Uutiskirje Jäsenille 6/2020 | * 23.2.2020

Neuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi jatkuvat IAU:n ja Paltan välillä maanantaina / Finnairin Helsinki-Vantaan asiakaspalvelun säästösopimus päättyy 14.5. / Avia Solutions Group on ilmoittanut hankkineensa omistukseensa Aviatorin - Helsinki-Vantaalla työnantajana jatkaa toistaiseksi Aviator Finland Oy


| Uutiskirje Jäsenille 5/2020 | * 13.2.2020

Sopimusneuvottelut jatkuivat - neuvottelutulos yhä saavuttamatta / Tekniikan kiky-sopimus irtisanottiin


| Uutiskirje Jäsenille 4/2020 | * 6.2.2020

Lentoliikenteen palveluissa sopimusneuvottelut kangertelevat edelleen - ylityökielto jatkuu. / Airprossa valmistaudutaan neuvotteluihin ja tehtiin luottamusmiesvalinnat.


| Uutiskirje Jäsenille 3/2020 | * 22.1.2020

Tarkennuksia 1.2. alkavaan ylityökieltoon / Airpron työehtosopimus irtisanottiin / VCS:lle työehtoja koskeva neuvottelupyyntö


| Uutiskirje Jäsenille 2/2020 | * 17.1.2020

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi käydyissä neuvotteluissa ei ole edistytty sillä tapaa, että olisi uskottavaa saavuttaa kohtuullinen ja toimialan tilanteen huomioiva neuvottelutulos ilman järjestöllisiä toimia. Tähän arvioon perustuen IAU on tehnyt päätöksen 1.2. alkavasta ylityökiellosta, mikäli ratkaisua ei synny tätä ennen. / IAU on jättänyt Paltalle neuvottelupyynnön, joka koskee DHL Expessin Helsinki-Vantaan toimipisteessä noudatettavia työehtoja.


| Uutiskirje Jäsenille 1/2020 | * 6.1.2020

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy keskiviikkona 15.1. Neuvottelut sopimuksen uudistamiseksi alkavat IAU:n ja Paltan välillä tiistaina 7.1. Sopimuksella sovitaan yli 3 000 työntekijän työehdoista.


Palaa alkuun