18.3.2019 * N:o 9 (324) * 


Tekniikan vuorolisäkiistasta käytiin vielä neuvotteluja

Tarkennus työehtosopimukseen / yhtiökohtaiset takautuvat korvaukset

| Finnair Technical Services | GA Telesis | Swissport - maakalustokorjaamo | HUB Handling |

Tekniikan yhtiöitä koskevasta kiistasta, jossa on kyse vuorolisien korottamisesta ylitöiden yhteydessä, käytiin vielä viime viikolla neuvotteluja eri osapuolten välillä. Niiden perusteella erimielisyys olisi sovittavissa ratkaisulla, johon sisältyvät sekä uusi tarkentava määräys työehtosopimukseen että yhtiökohtaisesti määräytyvät takautuvat korvaukset. Neuvotteluissa hahmotellun sovinnon saavuttaminen edellyttää, että se tulee hyväksytyksi sopijaosapuolten hallinnoissa.

Lisäys työehtosopimukseen

Ylitöiden vuorolisäkiista juontaa juurensa Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 30. §:n tulkintaan. Siinä olevilla määräyksillä on sovittu, kuinka ylityö korvataan teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä.

Sovun lähtökohtana on, että työehtosopimuksen 30. §:än lisätään uusi 8. kohta:

Ylityökorvausten maksaminen vuorolisiin suoritetaan siten, että vuorolisää korotetaan samassa suhteessa kuin korotetaan ylityön laskemiseksi käytettävää tuntipalkkaa.

Uusi kohta tulisi voimaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen.

Tämän ohella kyseiseen työehtosopimuskirjaukseen olisivat sidoksissa seuraavat yhtiökohtaiset ratkaisut:

Finnair Technical Services ja GA Telesis

Kaikille Finnair Technical Services’n ja GA Telesis’n palveluksessa 31.12.2018 olleille työntekijöille maksetaan kertakorvaus. Korvaus porrastetaan siten, että eniten ylityötä vuosina 2017 ja 2018 tehneen kolmanneksen korvaus on 300 €, seuraavan kolmanneksen korvaus on 200 € ja viimeisen kolmanneksen korvaus on 100 €.

Lisäksi vuoden 2019 alusta ylityötä tehneille maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä takautuvasti vuorolisien korotukset työehtosopimuksen uuden 30. §:n 8. kohdan mukaisesti sekä siitä eteenpäin tätä noudattaen.

Swissport – maakalustokorjaamo

Swissportin maakalustokorjaamolla ei ole syntynyt vastaavaa kiistaa ylityön korvaamisesta kuin Finnairin tekniikassa tai GA Telesissa. Ylityökorvausten maksaminen vuorolisiin on suoritettu siten, että ylityön laskemiseksi käytettävää tuntipalkkaa on korotettu viidellä prosentilla. Menettely vastaa työehtosopimuksen 36. §:n 4. kohtaa, joka koskee maapalveluja tuottavia yrityksiä.

Näin ollen myöskään takautuviin korvauksiin ei ole vastaavia perusteita.  Mahdollisen sovun myötä myös Swissportin maakalustokorjaamolla siirryttäisiin kuitenkin noudattamaan uutta teknisiä palveluja tuottavia yrityksiä koskevaa työehtosopimuskirjausta 1.6.2019 alkaen.

HUB Handling

HUB logistics Handlingin osalta osapuolet ovat todenneet, että yhtiön ylitöiden maksamista koskeva käytäntö on ollut ylipäänsä vaihtelevaa.  Niinpä nyt hahmotellun vuorolisien korotusta koskevan sovun syntymisen myötä osapuolet luopuisivat, puolin ja toisin, mahdollisista ylitöiden maksamiseen liittyvistä vaatimuksistaan, ja yhtiössä siirryttäisiin noudattamaan uutta tekniikan yhtiöitä koskevaa työehtosopimuskirjausta 1.6.2019 alkaen Swissportin maakalustokorjaamon tavoin.

Osapuolten hyväksyntä

Vuorolisien korotusta koskevan kiistan kokonaisratkaisuun liittyvä tekstilisäys työehtosopimukseen edellyttää, että se hyväksytään IAU:n ja PALTA:n hallituksissa. IAU:n hallitus  on koolla seuraavan kerran huhtikuun  2. päivä  ja  työnantajayhdistyksen hallitus maaliskuun lopulla.

Lisäksi, IAU:n menettelytapojen mukaisesti, kun kysymys on työehtosopimukseen tulevasta tekniikan yhtiöitä koskevasta kirjauksesta, asia on käsiteltävä tekniikan työntekijöitä edustavien ammattiosastojen - ITA 001:n ja Insta Repair 003:n - hallinnoissa.

 

Juhani Haapasaari


 

Palaa etusivulle