21.2.2019 * N:o 6 (321) * 


RTG:n palkanmaksu työtuomioistuimessa

| RTG |

Kiista RTG:ssä maksettujen palkkojen perusteista on edennyt työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Kiista koskee niiden työntekijöiden palkkoja, jotka ovat tulleet yhtiön palvelukseen Helsinki-Vantaalle 10.2.2018 jälkeen.

IAU:n jättämässä haastehakemuksessa pyydetään työtuomioistuinta velvoittamaan RTG maksamaan työntekijöilleen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä velvoittamaan yhtiö suorittamaan maksamatta jätetyt palkkaerät viivästyskorkoineen.

Lisäksi työtuomioistuinta pyydetään tuomitsemaan RTG hyvityssakkoihin työehtosopimuksen rikkomisesta ja työnantajayhdistys PALTA valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Vastapuolen asianajaja on anonut jatkoaikaa vastaukselleen haasteeseen vedoten kiireisiinsä PALTA:n ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen välisessä työriidassa. Työtuomioistuin on myöntänyt vastaukselle jatkoaikaa tällä verukkeella 29.3.2019 saakka.

 


Aviatoriin uusi sopimus osa-aikatyöstä

| AVIATOR |

Ilmailualan Unionin ja Aviatorin välillä on solmittu uusi sopimus osa-aikatyöstä ja siinä noudatettavista työehdoista. Se perustuu Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 12. §:ään "Osa-aikatyöt". Edellinen yhtiökohtainen sopimus päättyi 8.3.2018 IAU:n irtisanottua se perusteiltaan jo vanhentuneena.

Uuden sopimuksen lähtökohtana on edelleen työehtosopimuksen mukaisesti, että osa-aikatyötä voidaan käyttää tasoittamaan lentoliikenteen ruuhkahuippuja. Tämän johdosta - toisin kuin edellisessä sopimuksessa - osa-aikatyöntekijöiden työvuorojen pituus on kuitenkin rajattu jatkossa enintään kuuteen tuntiin, kun aiemmat aikarajat perustuivat mm. jo poistuneeseen risteilymatkustajien liityntälentojen hoitoon.

IAU:n ja Aviatorin välisen osa-aikatyötä koskevan sopimuksen myötä yhtiössä luovutaan kokoaikaisten työntekijöiden osalta kaksiosaisten työvuorojen käytöstä neljän kuukauden siirtymäaikaa noudattaen.

Uusi sopimus tulee kokonaisuudessaan Aviatorissa työskentelevien jäsenten luettavaksi Aviatorin yhtiökohtaisille sivuille lähipäivinä.

   12. § Osa-aikatyöt

 


Työterveyshuollossa ongelmia

| SWISSPORT |

Työterveyshuollon päämääränä on

  • terveellinen ja turvallinen työympäristö,
  • hyvin toimiva työyhteisö,
  • työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen sekä
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Seuranta ja arviointi työterveyshuollon toimivuudesta ja toteutumisesta kuuluu työnantajan, työpaikan henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon palveluntuottajan tehtäviin.

Tätä tehtävää hoitaessaan Swissportin henkilöstön edustajat ovat joutuneet poikkeuksellisesti toteamaan, että yhtiön työterveyshuollon palveluntuottajan palveluksessa olevan vastaavan työterveyslääkärin toiminta on työntekijöiltä tulleen palautteen perusteella ajautunut ristiriitaan työterveyshuollolle asetettujen tavoitteiden kanssa.

Työterveyshuollon ongelmat on saatettu henkilöstön edustajien toimesta työnantajan tietoon. Tämän ohella kuusi työntekijää on kannellut asiastaan aluehallintovirastoon.

Asiasta tarkemmin Swissportin pääluottamusmiehen tämän päivän tiedotteessa (Swissportissa työskentelevät jäsenet):

   Pääluottamusmies tiedottaa 21.2.2018

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle