5.2.2019 * N:o 5 (320) * 

| HUB Handlingin ja Swissport, maakalustokorjaamon perustalukkopalkat päivitetty 8.2. |


Palkankorotukset 1.2.2019 alkaen

| LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS |

Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä on korotettu palkkoja helmikuun alusta lukien. Lisäksi tekniikan yrityksissä ovat korottuneet vuorolisät sekä euro- ja senttimääräiset lisät. IAU:n verkkosivujen palkkalaskurilla voit tarkistaa, mikä on korotusten vaikutus omaan peruspalkkaasi.

Maapalvelut / perustaulukkopalkat

Maapalveluja tuottavissa yrityksissä palkkoja on korotettu 40 euron suuruisella yleiskorotuksella 1.2.2019 lukien. Perustaulukkopalkkoihin on tehty vastaava korotus.

Korotuksen jälkeen perustaulukkopalkat ovat:

Palkkaryhmä 4 1 950,31 €
Palkkaryhmä 5 2 054,31 €
Palkkaryhmä 6 2 165,31 €
Palkkaryhmä 7 2 292,31 €
Palkkaryhmä 8 2 422,31 €
Palkkaryhmä 9 2 560,31 €

Ex-Airpro

Niiden maapalvelutyöntekijöiden perustaulukkopalkat, jotka ovat siirtyneet liikkeen luovutuksen myötä Airprosta RTG:hen Helsinki-Vantaalla ja Oulussa helmikuussa 2018, määräytyvät edellisestä poiketen Airpron työehtosopimuksen määrittämien palkkaryhmien mukaan 31.3.2019 saakka.

Korotuksen jälkeen perustaulukkopalkat ovat:

Palkkaryhmä 3 1 851,46 €
Palkkaryhmä 4 1 978,21 €
Palkkaryhmä 6 2 193,04 €

Tekniikka / perustaulukkopalkat

Teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä palkkoja on korotettu 1,7 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.2.2019 lukien. Perustaulukkopalkkoihin on tehty vastaava korotus.

Korotuksen jälkeen perustaulukkopalkat ovat:

Palkkaryhmä 1 1 693,40 €
Palkkaryhmä 2 1 762,49 €
Palkkaryhmä 3 1 839,83 €
Palkkaryhmä 4 1 933,67 €
Palkkaryhmä 5 2 040,93 €
Palkkaryhmä 6 2 155,39 €
Palkkaryhmä 7 2 288,48 €
Palkkaryhmä 8 2 423,51 €
Palkkaryhmä 9 2 565,82 €
Palkkaryhmä 10 2 719,48 €
Palkkaryhmä 11 2 882,65 €

GA Telesis

GA Telesisin ja IAU:n välisestä lisäpöytäkirjasta (2013) johtuen yhtiöön ennen 1.1.2018 palkattujen työntekijöiden palkkataulukot poikkeavat muiden tekniikan työntekijöiden palkkataulukoista.

Korotuksen jälkeen perustaulukkopalkat ovat:

Palkkaryhmä 1 1 790,33 €
Palkkaryhmä 2 1 863,99 €
Palkkaryhmä 3 1 947,71 €
Palkkaryhmä 4 2 049,28 €
Palkkaryhmä 5 2 164,24 €
Palkkaryhmä 6 2 288,14 €
Palkkaryhmä 7 2 431,01 €
Palkkaryhmä 8 2 577,22 €
Palkkaryhmä 9 2 730, 14 €

HUB Handling ja Swissport, maakalustokorjaamo

HUB Handlingissa ja Swissportin maakalustokorjaamossa ei sovittu yrityskohtaisesta erästä edellisten palkankorotusten (1.2.2018) yhteydessä, vaan myös sen kustannusvaikutus käytettiin yleiskorotukseen. Näin ollen perustaulukkopalkat poikkeavat muiden tekniikan yhtiöiden taulukoista myös näissä yhtiöissä.

Korotuksen jälkeen perustaulukkopalkat ovat:

Palkkaryhmä 1 1 696,73 €
Palkkaryhmä 2 1 765,97 €
Palkkaryhmä 3 1 843,47 €
Palkkaryhmä 4 1 937,49 €
Palkkaryhmä 5 2 044,95 €
Palkkaryhmä 6 2 159,64 €
Palkkaryhmä 7 2 292,94 €
Palkkaryhmä 8 2 428,29 €
Palkkaryhmä 9 2 570,88 €

Tekniikka / vuorolisät sekä euro- ja senttimääräiset lisät

Yleiskorotuksen lisäksi kaikissa teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä vuorolisiä sekä euro- ja senttimääräisiä lisiä
korotettiin 1,7 % 1.2.2019 lukien. Uudet vuorolisät (40. §) ovat:

kello 15.00–23.00 (iltavuoro) 2,75 euroa/tunti

kello 23.00–07.00 (yövuoro) 4,59 euroa/tunti

Muita 1.2.2019 alkaen korottuneita lisiä ovat lentoraha teknisissä tehtävissä lennolla (54. §), korvaus kielitaidosta (55. §) sekä olosuhdelisät (56. §).

Palkkalaskurit

Lentoliikenteen palveluja koskevassa työehtosopimuksessa työntekijän kokonaispalkka muodostuu:

  • peruspalkasta sekä
  • palkanmaksukausittain laskettavista lisistä ja korvauksista.

Peruspalkkaan vaikuttavat

  • perustaulukkopalkka,
  • henkilökohtainen palkanosa,
  • moniosaaminen ja
  • kokemus-/pätevyyslisä.

Perustaulukkopalkkojen noustessa nousevat samassa suhteessa myös kokemus-/pätevyyslisä, henkilökohtainen palkanosa ja moniosaaminen. Näin ollen yksittäisen työntekijän peruspalkkaa koskevaa euromääräistä palkankorotusta laskettaessa on huomioitava myös nämä tekijät.

IAU:n verkkosivuilla olevilla palkkalaskureilla voit tarkistaa, mikä on nyt toteutettujen palkankorotusten euromääräinen vaikutus peruspalkkaasi. Se tapahtuu syöttämällä laskuriin numero- ja kirjainkoodit, jotka vastaavat palkkaryhmääsi, henkilökohtaista palkanosaasi, moniosaamistasi ja kokemus-/pätevyyslisääsi.

Palkkalaskurit / maapalvelut

Palkkalaskurit / tekniikka

 


Juhani Haapasaari