28.1.2019 * N:o 4 (319) * 

| AIRPRO | Työnantajayhdistys haikailee yhä entisen Pardian perään ♦ | ANSF | Organisaatiouudistus lennonvarmistuksessa


Työnantajayhdistys haikailee yhä entisen Pardian perään

| AIRPRO |

IAU on kutsunut Airpron työehtosopimuksen osapuolet, PALTA:n ja JHL:n, neuvotteluihin yhtiössä kevään aikana toteutettavista palkankorotuksista. Neuvotteluja ei kuitenkaan ole päästy aloittamaan, koska työnantajayhdistys PALTA ei ole ollut halukas käymään niitä ilman toimintansa lopettaneen Pardian läsnäoloa.

Palkankorotukset 1.4.2019

Airpron työehtosopimuksella on sovittu menettelystä, jonka mukaan 1.4.2019 toteutettavista palkankorotuksista neuvotellaan sopijaosapuolten välillä 15.2.2019 mennessä. Tähän liittyen IAU on kutsunut sopimuksen osapuolet koolle.

PALTA:lle tämä ei kuitenkaan ole kelvannut sen johdosta, että IAU:n kutsuun ei ole sisältynyt entisen Pardian edustusta. Niinpä työnantajayhdistys on vastavuoroisesti lähettänyt useita omia kutsujaan, joihin kaikkiin on lisätty vastaanottajaksi myös edustus entisestä Pardiasta.

Näin toimiessaan PALTA rikkoo tietensä työehtosopimuksen määräyksiä ja koettaa hidastaa palkankorotuksiin liittyvän prosessin käynnistymistä. Toistuva häiriköinti Pardian vuoksi ei kuitenkaan voi estää kevään palkankorotuksia.

Tarvittaessa IAU vie asian ratkaistavaksi ns. välityslautakuntaan. Sen muodostavat ainoastaan Airpron sopimuksen osapuolet sekä puheenjohtajana toimiva valtakunnansovittelija.

Parodiaa työntekijöiden kustannuksella

PALTA:n toiminta vastoin sopimuksia, joihin se on ”sitoutunut”, ei ole tullut yllätyksenä. IAU ehti osallistua kahdesti (2013 ja 2016) Airpron sopimusneuvotteluihin, joissa Pardia oli vielä mukana. Molemmat kerrat päättyivät PALTA:n ja Pardian keskenään salassa tekemään sopimukseen ilman, että työehtoja olisi voitu edes yrittää parantaa neuvotellen.

Selvää on, että PALTA toivoisi vastaavan menettelyn olevan työnantajapuolen käytettävissä myös jatkossa. Työntekijöiden näkökulmasta tilanne, jossa työnantajayhdistys yrittää pitää kiinni kynsin hampain Pardian kaltaisesta kumppanista, on kuitenkin nurinkurinen ja paljastava. Se kertoo pyrkimyksistä estää työntekijöiden mahdollisuudet parempien työehtojen tavoitteluun.

 


Organisaatiouudistus lennonvarmistuksessa

| ANSF |

ANS Finland on lähettänyt perjantaina 25.1. työntekijäjärjestöjen edustajille kutsun yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin koskien yhtiön koko organisaatiota, pois lukien ns. verkosto. Neuvottelujen aiheena on organisaatiouudistus, johon ei kuitenkaan sisälly aikeita vähentää henkilöstöä.

Uudistukseen liittyen työnantajan suunnitelmissa on joidenkin yksiköiden lakkauttaminen ja uusien yksiköiden perustaminen. Lisäksi suunnitelmiin kuuluvat joidenkin yksiköiden ja/tai työntekijöiden siirtäminen vastuualueelta toiselle. Käytännössä työnantaja harkitsee sekä lakkauttavansa nykyisiä että perustavansa uusia työtehtäviä. Tässä yhteydessä osaan esimiestehtävistä suunnitellaan käynnistettävän uusi hakumenettely, kun taas osaan tehtävistä henkilöt nimettäisiin suoraan.

Työnantajan jättämän neuvottelukutsun mukaan yt-menettelyn aikataulu tulee tarkentumaan prosessin edetessä. Tavoitteena kuitenkin on, että organisaatiouudistus olisi valmis maaliskuun loppuun mennessä.

 


Juhani Haapasaari