21.12.2019 * N:o 30 (345) * 


IAU:n jäsenet siirtyvät JATTK-työttömyyskassaan

IAU:n työttömyyskassa vaihtuu vuodenvaihteessa 2020. Yhteistyömme Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan (JHL-työttömyyskassa) kanssa päättyy ja jatkossa tarjoamme jäsenillemme työttömyyden aikaisen vakuutuksen JATTK-työttömyyskassassa.

Kokonaisjäsenmaksu palkkatyösuhteessa oleville on nykyistä edullisempi heidän siirtyessään JATTK-työttömyyskassaan. Tämä koskee myös soviteltua päivärahaa saavia.

Työttömille, lomautetuille ja vailla palkkatuloa oleville jäsenmaksuvapautetuille, jotka eivät voi siirtyä, kompensoi IAU kokonaisjäsenmaksun työttömyyskassamaksuista aiheutuvan erotuksen.

IAU:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2020 on 1,49% veronalaisesta palkkatulosta. Tämä sisältää liiton, ammattiosaston sekä JATTK-työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu maksetaan IAU:lle kuukausittain. Itsemaksavien jäsenten jäsenmaksuviitteet ja -ohjeet postitetaan tammi-helmikuussa.

Niiden jäsenten, jotka työskentelevät Airpron yrityskohtaisen työehtosopimuksen tai sellaisen työehtosopimuksen, joiden neuvotteluoikeutta IAU tavoittelee, piirissä, kokonaisjäsenmaksu vuonna 2020 on 1,00%.

Jos jäät työttömäksi ja saat JATTK-työttömyyskassan maksamaa etuutta, on kokonaisjäsenmaksusi 1.49%. Työttömyyden alkaessa jäsenelle toimitetaan tällöin erikseen lasku kokonaisjäsenmaksua varten. Ilmoita työsuhteessa tapahtuvista muutoksistasi IAU:n Jäsenpalveluun jasenasiat@iau.fi.

TOIMINTAOHJE soviteltua päivärahaa tai liikkuvuusavustusta hakevalle 1.1. alkaen

Työttömyyskassan maksamat etuudet säilyvät samana vaihdoksesta huolimatta. Jotta päivärahan maksatus jatkuisi mahdollisimman sujuvasti kas-san vaihtamisen jälkeen, toimi seuraavasti:

1) Ilmoita työttömyyskassan vaihtamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Tämä on ratkaisevan tärkeää etuuden maksamisen kannalta.

2) Lähetä 31.12.2019 tai sitä edeltävää aikaa koskeva hakemus JHL-työttömyyskassaan.

3) Kun haet etuutta ajalta 1.1.2020 tai sen jälkeen, toimita hakemuksesi JATTK-työttömyyskassaan. Hakemuksen voit lähettää sähköisen asioinnin kautta (www.jattk.fi) tai postitse.

4) Liikkuvuusavustusta saavan ei tarvitse lähettää uutta hakemusta kassan vaihtamisen vuoksi. JATTK saa maksamiseen tarvittavat tiedot JHL-työttömyyskassasta.

JHL:n TYÖTTÖMYYSKASSAAN jäävät IAU:n jäsenet

Jos olet työttömänä, vuorotteluvapaalla tai muutoin palkattomasti pois työstä 1.1.2020 tai olet jättänyt toimittamatta meille valtakirjan työttömyyskassan vaihtoa koskien, jäsenyytesi ja mahdollinen etuusmaksatuksesi säilyy JHL-työttömyyskassassa myös vuoden vaihteen jälkeen. Tulet saamaan JHL-työttömyyskassan jäsenenä liitolta erillisen ohjeistuksen sähköpostitse. Kun työllistyt, voit valtuuttaa IAU:n tekemään työttömyyskassan vaihdon puolestasi. Ilmoita haluamasi liittymispäivä sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@iau.fi.

1. Työttömyyskassan etuutta saavat

Kokonaisjäsenmaksusi on 1,49% (sis. liiton, ammattiosaston ja JHL-työttömyyskassan jäsenmaksun). Toimitamme vuoden 2020 jäsenmaksuviitteet ja -ohjeet tammi-helmikuun aikana. Siirryt JHL-kassan itsemaksavaksi yksilöjäseneksi ja JHL-työttömyyskassa tulee lähettämään sinulle ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi. Lähetä työttömyyspäivärahan jatkohakemus JHL–työttömyyskassaan samassa hakurytmissä kuin ennenkin.

Kun työllistyt, ole yhteydessä IAU:hun jasenasiat@iau.fi lisäohjeiden saamiseksi.

2. Ilman palkkatuloa tai työttömyyskassan etuutta olevat

Sinulle on kirjattu jäsenmaksuvapautus siltä osin, kun et saa veronalaista palkkatuloa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta. Palkkatyösuhteessa oleva JHL-työttömyyskassan jäsen maksaa kokonaisjäsenmaksua 1,82% (sis. liiton, ammattiosaston ja JHL-työttömyyskassan jäsenmaksun). Kun palaat takaisin töihin, ole yhteydessä IAU:hun jasenasiat@iau.fi lisäohjeiden saamiseksi.

3. Palkkatyösuhteessa olevat

Palkkatyösuhteessa oleva JHL-työttömyyskassan jäsen maksaa kokonaisjäsenmaksua 1,82% (sis. liiton, ammattiosaston ja JHL-työttömyyskassan jäsenmaksun). Toimitamme vuoden 2020 jäsenmaksuviitteet ja -ohjeet tammi-helmikuun aikana. Siirryt JHL-kassan itsemaksavaksi yksilöjäseneksi ja JHL-työttömyyskassa tulee lähettämään sinulle ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi.

 

Saana Korhonen

 

 


Palaa etusivulle