14.1.2019 * N:o 3 (318) * 


IAU:n hallinnon 2019–2023 henkilövalinnat tehdään kevään aikana

Ilmailualan Unioni IAU ry:n nykyisen hallinnon toimikausi 2015–2019 päättyy perjantaina 17. toukokuuta pidettävään edustajiston vaalikokoukseen. Silloin helmi-maaliskuun aikana valittava uusi edustajisto kokoontuu valitsemaan liitolle uuden hallituksen sekä muut toimielimet.

 

Edustajisto

IAU:ssa korkein päätäntävalta on sen edustajistolla, jonka päättämien linjausten mukaan toimintaa johdetaan. Sääntömääräisesti edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa, syys- ja kevätkokoukseen.

Edustajistoon kuuluu 20 jäsentä ja 4 yleisvarajäsentä. Paikat jakautuvat IAU:n ammattiosastojen kesken siten, että jokaisella ammattiosastolla on lähtökohtaisesti yksi paikka. Muut paikat on jaettu ammattiosaston jäsenmäärien perusteella suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Toimikaudelle 2019–2023 valittavan edustajiston paikkajako ammattiosastojen kesken on seuraava:

 Ammattiosasto Jäsenet                   Yleisvarajäsenet
Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry 001 3 1
Insta RepAir ry 003 1  
Ilmailutekniset ILTT ry 005 1  
Suomen Siviililentovirkailijoiden Liitto SSL ry 010 2 1
Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012  13 2
Yhteensä 20 4

Edustajistoon 2019–2023  valittavien henkilöiden nimet ovat selvillä viimeistään maaliskuussa.

Uusi edustajisto kokoontuu ensimmäisen kerran 17.5.2019. Silloin järjestettävässä vaalikokouksessa valitaan IAU:lle uusi hallitus sekä lisäksi vaalivaliokunta ja tilintarkastajat.

 

Hallitus

IAU:n hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa edustajiston päättämien linjausten mukaisesti. Hallitus kokoontuu etukäteen laaditun kokousaikataulun puitteissa kerran kuukaudessa sekä muutoin tarvittaessa.

Toimikaudelle 2019–2023 valittavan hallituksen muodostaa 3 henkisen puheenjohtajiston lisäksi nykyisen edustajiston päättämänä 1o varsinaista jäsentä ja 2 lisäjäsentä. Paikkajako ammattiosastojen kesken on seuraava:                  

 Ammattiosasto Jäsenet                   Lisäjäsenet         
Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry 001 2 1
Insta RepAir ry 003 1  
Ilmailutekniset ILTT ry 005 1  
Suomen Siviililentovirkailijoiden Liitto SSL ry 010 1  
Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012 5 1
Yhteensä 10 2

 

Puheenjohtajisto

IAU:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liittosihteeri muodostavat hallituksen puheenjohtajiston. Lisäksi he ovat määräaikaisissa työsuhteissa liittoon tehden edunvalvontaan ja hallintoon liittyviä tehtäviä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja liittosihteerin valinnat toimikaudelle 2019–2023 suoritetaan erillisinä luottamustoimina edustajiston vaalikokouksessa.

 

Ohjeet osallistumisesta valintoihin verkkosivuilla

Edellä esitettyjä IAU:n hallinnon henkilövalintoja tehtäessä kaikki jäsenet ovat vaalikelpoisia lukuunottamatta eläkeläis- ja opiskelijajäseniä.

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta valintojen tekemiseen sekä niihin liittyvä materiaali on julkaistu IAU:n verkkosivuilla:

Henkilövalinnat hallinnon toimikaudelle 2019-2023

 

Juhani Haapasaari