21.11.2019 * N:o 26 (341) * 


IAU:n tukitoimet laajenevat maanantaina 25.11. kello 6 alkaen

| IAU / PAU |

IAU on jättänyt maanantaina (16.11.) uuden ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaistelusta, jolla tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n tavoitteita Postin työriidassa. Jos työriita ei ole ratkennut maanantaihin 25.11. kello 6 mennessä, työt seisahtuvat silloin lähes kaikissa Paltan jäsenyrityksissä, joissa sovelletaan sen ja IAU:n välisiä työehtosopimuksia.

Ennakkoilmoitus tukitoimista

Valtakunnansovittelijalle ja Paltalle jätetty tukitoimia koskeva ennakkoilmoitus on sisällöltään seuraava:

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU on antanut ilmoituksen työnseisauksesta Posti Oy:ssä, joka alkaa 25.11.2019 kello 0:00 ja päättyy 8.12.2019 kello 24:00.

Tämän johdosta ilmoitamme jo aiemmin 12.11.2019 annetun ennakkoilmoituksen lisäksi, että Ilmailualan Unioni IAU laajentaa edellä mainittuun PAU:n työnseisaukseen liittyvää myötätuntotyötaisteluaan.

Se toteutetaan työnseisauksena, joka alkaa 25.11.2019 kello 6:00 seuraavissa Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenyrityksissä:

 • Airpro Oy
 • Aviator Finland Oy
 • Finnair Oyj
 • Finnair Cargo Oy
 • Finnair Kitchen Oy
 • Finnair Technical Services Oy
 • GA Telesis Engine Services Oy
 • HUB logistics Handling Oy
 • Nordic Regional Airlines Oy
 • RTG Ground Handling Oy
 • Swissport Finland Oy

Työnseisauksen ajaksi IAU:n jäsenet lopettavat kaikki työnsä. Työnseisaus päättyy, kun he palaavat 26.11.2019 alkaviin työvuoroihinsa.

Myötätuntotyötaistelulla tuetaan PAU:n tavoitteita sen ilmoitukseen liittyvässä työriidassa.

Ennakkoilmoitus on painostustoimi

IAU on ajoittanut työnseisauksensa alkamaan samanaikaisesti mm. Suomen Merimies-Unionin kanssa, jonka tukitoimet pysäyttävät matkustaja- ja rahtialukset satamiin. Tällä pyritään siihen, että paine Postin työriidan ratkaisemiseksi kasvaa ja todennäköisyys varsinaisen työnseisauksen toteutumisesta pienenee.

Päämääränä ei siis ole ryhtyä lakkoon, vaan estää Paltan jäsenyrityksen hanke laskea työntekijöiden palkkoja 20-50 %. IAU:n sopimusalalla vastaavaa yritti LSG vuonna 2013 huonoin tuloksin.

Jokaisen työntekijän on syytä olla mukana

Jos Postin työriita ei kuitenkaan ratkea maanantaihin 25.11. kello 6 mennessä, työnseisaus joudutaan valitettavasti myös toteuttamaan. Tässä tilanteessa IAU:n jäsenten on hyvä kertoa myös muille työntekijöille, että osallistuminen lakonalaiseen työhön on vapaamatkustamista.

Lakonalaisen työn tekeminen heikentää järjestelmää, jossa muut työntekijät ovat järjestäytymisellään saaneet yhdessä sovituksi nykyiset palkat ja muut työehdot. Ilman sitä palkkataso ilmailualallakin olisi 20-50 % nykyistä heikompi.

 

Lisää aiheesta

 

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle