24.10.2019 * N:o 22 (337) * 


IAU ilmoitti tukitoimista Postin työriidassa

| IAU / PAU |

IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaistelusta, jolla tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n tavoitteita Postin työehtoja koskevassa työriidassa. Toteutuessaan IAU:n ilmoittavat tukitoimet kohdistuisivat postin käsittelyyn lentoasemilla.

Työriidan tausta

Postin työehdoista on sovittu tähän saakka PAU:n ja Paltan välillä. Työriidan taustalla on kuitenkin Teollisuusliiton ja Medialiiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus.

Siinä sovitut palkat ovat 20-50 % pienemmät kuin PAU:n ja Paltan välisessä viestintä ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa. Lisäksi sen työehdot ovat työntekijöiden kannalta muutoinkin heikommat.

Jotta heikkotasoinen sopimus ei mahdollistaisi TES-shoppailua, PAU on toistuvasti vedonnut Teollisuusliittoon ja aiemmin sen edeltäjiin, jotta nämä olisivat jättäneet uusimatta kyseisen sopimuksen tai vähintäänkin rajanneet sen soveltamisalaa. Kun tätä ei ole tapahtunut, Posti on lopulta tarttunut tilaisuuteen ja ryhtynyt yritykseen toteuttaa työehtojen heikennykset tätä kautta.

Postin tavoitteet

Posti siirsi elokuussa liikkeen luovutuksella 700 pakettilajittelijaa perustamaansa tytäryhtiöön, joka on järjestäytynyt Paltan sijasta Medialiittoon. Päämääränä on vaihtaa lajittelijoiden työehtosopimus 1.11.2019 alkaen Teollisuusliiton ja Medialiiton väliseen sopimukseen, kun nykyisen PAU:n ja Paltan välisen sopimuksen sopimuskausi päättyy.

Posti perustelee toimiaan kilpailuasemansa säilyttämisellä, mutta sen tavoite heikentää työehtoja on kuitenkin tätä toimenpidettä huomattavasti laajempi hanke. PAU:n ja Paltan aloitettua neuvottelut niiden välisen työehtosopimuksen uudistamiseksi, Palta ilmoitti heti alkuun vaativansa, että myös tämän sopimuksen määräykset tulisi korvata Teollisuusliiton ja Medialiiton sopimuksen vastaavilla määräyksillä. Sopimuksen piirissä on noin 8 000 Postin työntekijän työehdot.

Käytännössä Postin tavoitteiden läpimeno tarkoittaisi siis noin 8 700 jo ennestään matalapalkkaisten työntekijän palkkojen ja muiden työehtojen romuttamista.  

PAU:n työnseisaus ja tukipyyntö

Puolustaakseen jäsentensä työehtoja PAU on ilmoittanut Postia koskevasta kahden viikon mittaisesta työnseisauksesta, joka alkaa 11.11. kello 6:00 ja päättyy 24.11. kello 24:00.

Vastatakseen tähän Posti on ryhtynyt hankkimaan ja kouluttamaan vuokratyövoimaa tarkoituksenaan murtaa tällä tavoin PAU:n työtaistelutoimet. Näin tehdessän Posti rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, joihin myös Suomi on sitoutunut. Vuokratyövoiman käyttö laillisen työtaistelun rikkojana on niissä nimenomaisesti kielletty.

Tilanteen edelleen kärjistyttyä Postin toimien vuoksi PAU on päättänyt pyytää tukea muilta ammattiliitoilta.

IAU:n tukitoimet

IAU on jättänyt tänään valtakunnansovittelijalle ja Paltalle ennakkoilmoituksen omista tukitoimistaan. Ne alkavat maanantaina11.11. kello 6:00 ja päättyvät sunnuntaina 24.11. kello 24:00, mikäli PAU:n työnseisaus toteutuu ja Posti käyttää tämän aikana ulkopuolista työvoimaa työnseisauksen piiriin kuuluvissa työtehtävissä. Tukitoimet toteutetaan myötätuntotyötaisteluna, jonka aikana IAU:n jäsenet eivät osallistu postin käsittelyyn.

Nyt annetun ennakkoilmoituksen mukaisen myötätuntotyötaistelun ohella IAU voi myöhemmin ilmoittaa myös muista tukitoimista Postin työriidassa, jos sellainen katsotaan aiheelliseksi. Tällä hetkellä työriitaa ratkotaan osapuolten välillä valtakunnansovittelijan johdolla.

 

Juhani Haapasaari

Ps. IAU:n jäsenet joutuivat vuonna 2013 vastaavaan tilanteeseen, johon PAU:n jäsenet ovat nyt joutuneet. Silloin Finnairin catering-toimintoja operoinut LSG vaihtoi työnantajayhdistystä ja yritti tämän turvin heikentää yli 400 työntekijän työehtoja. Yritys kuivui kuitenkin kokoon cateringin työntekijöiden hyvän järjestäytymisen ja määrätietoisen vastarinnan, IAU:n koko jäsenistön sekä muiden kuljetusliittojen tuen myötä.
LSG:n tapahtumat kuuluvat valitettavasti niiden harvalukuisten tapausten joukkoon, joissa TES-shoppailu on kyetty selkeästi estämään työntekijöiden toiminnalla. Minua pyydettiin kirjoittamaan näistä tapahtumista juttu PAU:n jäsenlehteen. Lehden voit lukea oheisesta linkistä: Reitti 8/2019

Palaa etusivulle