18.10.2019 * N:o 21 (336) * 

  • | FINAVIA |: Korkein oikeus myönsi valitusluvan yt-jutussa
  • | AIRPRO |: Palkankorotuksista lainvoimainen päätös

Korkein oikeus myönsi valitusluvan Finavian yt-jutussa

| FINAVIA |

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valitusluvan hovioikeuden tuomioon, joka koskee vuonna 2013 käytyjä yt-neuvotteluja Finaviassa. Tuomiolla kumottiin käräjäoikeuden aiemmin antama tuomio, joka velvoitti Finavian maksamaan yhteistoimintalain rikkomuksesta korvauksia yhteensä 11 irtisanotulle työntekijälle.

Käräjäoikeuden tuomio

IAU myönsi vuonna 2013 oikeusavun jäsenilleen Finavian haastamiseksi oikeuteen. Kanteessa yhtiön katsottiin rikkoneen lakia Helsinki-Vantaan lennonneuvojia ja Tampereen aluelennonjohdon operaattoreita koskeneissa yt-neuvotteluissa.

Vantaan käräjäoikeus antoi asiassa tuomion 23.12.2016. Siinä todettiin kanteen mukaisesti Finavian toimineen vastoin yhteistoimintalakia yhtiön jakaessa lennonneuvontaa ja aluelennonjohtoa koskeneet yt-neuvottelut kahteen osaan. Menettely loukkasi sekä lennonneuvojien että operaattoreiden oikeuksia.

Finavia tuomittiin maksamaan hyvitystä lennonneuvonnasta irtisanotuille 5 000 euroa ja aluelennonjohdosta 8 000 euroa kullekin. Lisäksi Finavian korvattavaksi tulivat näiden oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeuden tuomio

Finavia valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Tämä kumosi 14.8. 2018 antamallaan tuomiolla käräjäoikeuden tuomion siltä osin kuin Finavia oli velvoitettu maksamaan korvauksia irtisanotuille. Oikeudenkäyntikulut jäivät asianosaisten itsensä vastattavaksi.

Valituslupa korkeimpaan oikeuteen

Hovioikeuden tuomio ei ollut yksimielinen. Yksi kolmesta tuomarista jätti siihen eriävän mielipiteen mm. pitäen epäuskottavana Finavian todistelua päätöksenteon osalta.

Hovioikeuden tuomioon sisältyi siten selkeitä perusteluja, jotka puolsivat asian saattamista edelleen korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Tämän takia asiassa päädyttiin hakemaan irtisanottujen puolesta valituslupaa, jonka KKO on nyt myöntänyt.

Lopullista päätöstä Finavian yt-jutussa jouduttaneen kuitenkin odottelemaan vielä jonkin aikaa. KKO:n julkaisemien tilastojen mukaan käsittelyajat myönnettyjen valituslupien osalta olivat viime vuonna keskimäärin yli 18 kuukautta.

 


Airpron palkankorotuksista lainvoimainen päätös

| AIRPRO |

Työtuomioistuin on hylännyt IAU:n kanteen, jolla vaadittiin vahvistettavan Airpron työehtosopimuksen osapuolet. Kanteen mukaan Pardian työehtosopimukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ei olisi voitu siirtää Prolle ilman, että siihen olisi myös IAU:n suostumus.

Työehtosopimukseen osallisten liittojen selvittyä valtakunnansovittelija kutsui koolle ratkaisulautakunnan päättämään Airpron palkankorotuksesta 1.4.2019 alkaen. Lautakunnassa jokaisella työehtosopimuksen osapuolella –  IAU:lla, JHL:llä, Prolla ja Paltalla – oli yksi edustaja, valtakunnansovittelijan toimiessa sen puheenjohtajana.

Ratkaisulautakunta päätti puheenjohtajan esityksen mukaisesti, että Airpron palkankorotukset toteutetaan 0,475 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Päätös ei ollut yksimielinen.

IAU jätti asiasta eriävän mielipiteen: Päätös on ristiriidassa sovittelussa 2017 sovitun palkankorotustason ja sovittelijan toimistosta ulospäin suunnatun ”yleisestä linjasta” korostaneen tiedotuksen kanssa.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle