10.10.2019 * N:o 20 (335) * 


Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi päätyy 15.1.2020

Palta jäi odottelemaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen syntyä

| LENTOLIIKENTEEN PALVELUT |

IAU:n ja Paltan väliset neuvottelut helmikuun alussa toteutettavista palkankorotuksista jäivät tuloksettomiksi. IAU esitti neuvotteluissa palkkoja korotettavan 2,0 prosentin yleiskorotuksella. Paltan neuvottelukunta ei kuitenkaan saanut yhdistykseltään valtuuksia jatkaa neuvotteluja esityksen pohjalta. Tämän johdosta IAU:n hallitus päätyi irtisanomaan työehtosopimuksen sen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Palkantarkistukset 1.2.2020

IAU:n ja Paltan väliset neuvottelut palkankorotuksista perustuivat työehtosopimuksessa sovittuun mahdollisuuteen jatkaa sopimuskautta vielä vuodella, mikäli palkankorotuksista tälle ajalle onnistutaan sopimaan lokakuun puoliväliin mennessä:

Osapuolet tarkastelevat kevään 2019 huhti- toukokuun aikana toimialan tilannetta, yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 15.10.2019 mennessä viimeistään 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkankorotusten rakenteesta ja suuruudesta.

IAU:n esitys

IAU esitti neuvotteluissa palkkoja korotettavan 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi perustaulukkopalkkoihin, vuorolisiin sekä euro- ja senttimääräisiin lisiin tehtäisiin vastaava korotus.

Esitys perustui TES-ryhmissä sovittuun linjaukseen, jonka pohjana olivat ammattiosastojen tekemät palkankorotusesitykset. IAU jätti esityksen Paltalle ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa 11.9.

Paltan puolelta esitystä ei kommentoitu. Sen sijaan sen neuvottelijat toivat esiin yhdistyksensä linjauksen, jonka mukaan Paltan solmimien työehtosopimusten palkankorotusten tulee noudattaa teknologiateollisuudessa sovittavaa tasoa. Mikäli linjauksesta halutaan poiketa, tähän tulee saada erillinen lupa Paltan työmarkkinavaliokunnalta.

Paltan kanta

Paltan lopullinen vastaus IAU:n esitykseen saatiin 4.10 toisessa neuvottelutapaamisessa. Koska teknologiateollisuuden palkankorotusten taso ei ole vielä tiedossa 15.10. mennessä, eikä Paltan työmarkkinavaliokunta toisaalta ole hyväksynyt poikettavan teknologiateollisuuden ratkaisusta myöskään ilmailun toimialalla, palkankorotusneuvottelujen jatkamiselle ratkaisun löytämiseksi määräaikaan mennessä ei ole edellytyksiä.

Näin ollen työehtosopimukseen kirjatut neuvottelut ensi vuoden alun palkankorotuksista supistuivat kahteen tapaamiseen ilman, että työnantajapuoli teki lainkaan omaa esitystä asiassa.

Työehtosopimuksen irtisanominen

IAU:n hallitus arvioi kokouksessaan tiistaina 8.10. syntynyttä tilannetta työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan pohjalta ja päätyi irtisanomaan työehtosopimuksen:

Mikäli viimeistään 1.2.2020 toteutettavan palkantarkistusten rakenteesta ja suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 15.10.2019 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 15.1.2020. Irtisanomista koskeva ilmoitus on kirjallisesti toimitettava 15.10.2019 mennessä toiselle sopijaosapuolelle.

Neuvottelujen jatko

Palkankorotuksia koskevien neuvottelujen kariuduttua ja työehtosopimuskauden lähestyessä loppuaan, molemmat osapuolet ryhtyvät nyt valmistautumaan tahoillaan tavanomaisiin työehtosopimusneuvotteluihin. Niissä ovat mukana palkankorotusten lisäksi myös tekstikysymykset, jotka pitävät sisällään mm. palkkaukseen liittyviä muita määräyksiä sekä työaikoja koskevia määräyksiä.

IAU:n osalta valmistautuminen neuvotteluihin käynnistyy ammattiosastoille osoitettavalla kirjeellä, jossa näitä pyydetään antamaan esityksensä palkankorotuksista, muutoksista työehtosopimuksen teksteihin sekä lisäksi sopimuskauden pituudesta. Määräaika esityksille on 3.12, jolloin IAU:n hallitus toteaa esitykset.

Tämän jälkeen maapalvelujen ja tekniikan ammattiosastojen edustajien muodostamat tes-ryhmät kokoontuvat priorisoimaan tehdyt esitykset siihen muotoon, jossa IAU:n neuvottelukunta tulee ne esittämään vastapuolelle.

Tämän hetken tilanteen pohjalta arvioiden todennäköisin ajankohta IAU:n ja Paltan välisille varsinaisille työehtosopimusneuvotteluille on tammikuun alku.

 

Paltan jäsenyritysten tiedote työntekijöille 9.10.

Palta on lähettänyt 9.10. jäsenyrityksilleen tiedotteen, jota nämä ovat jakaneet edelleen työntekijöilleen. Siinä ei ole asiavirheitä, mutta se on osin harhaan johtava. Tiedotteessa on jätetty kertomatta oleellinen syy miksi IAU:n esitys palkankorotuksista ei johtanut enempiin neuvotteluihin, saati työnantajapuolen vastaesitykseen.
Syynä oli siis Paltan linjaus, joka kieltää sopimasta palkoista ennen kuin tiedossa on teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotusten taso. Tätä tasoa ei luonnollisestikaan tiedetä, ennen kuin sopimus on solmittu. Tällä hetkellä asiasta neuvotellaan, mutta ratkaisua ei nähtävästi synny kuin aikaisintaan lähellä nykyisen sopimuskauden päättymistä 30.10.
Näin tiedottaessaan Palta välttelee kertomasta sitä, ettei se ole valmis toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen työnantajayhdistykselle tässä tapauksessa teki kuitenkin se, että IAU:n valitsema linja poikkesi muista neuvottelupöydistä. IAU ei vaatinut mitään muutoksia kiky-tunteja koskeviin määräyksiin, kuten muut liitot ovat tehneet.
Paltan tiedote kertoo toisaalta erinomaisella tavalla siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, joka on hyvä kaikkien osapuolten tunnistaa ja myöntää. Työmarkkinamaailmassa – siellä missä päätetään työntekijöiden saamista ja työnantajien maksamista palkoista ja muista työehdoista – sekä työntekijöiden että työnantajien toiminta on yhdistystoimintaa, jota tehdään omien etujen puolustamiseksi omista lähtökohdista käsin.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle