9.1.2019 * N:o 2 (317) * 


Lauantai- ja aattotyön erillislisä koko vuorokaudelta

| AVIATOR | FINNAIR CUSTOMER SERVICES | FINNAIR CARGO | FINNAIR KITCHEN | HUB AVIATION | INLAND DE-ICING SERVICES | RTG | SWISSPORT |

Vuorolisien sekä euro- ja senttimääräisten lisien korotusten lisäksi myös lauanatai- ja aattotyöstä maksettavaan erillislisään on tullut muutos 1.1.2019 alkaen Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta noudattavissa maapalveluyrityksissä. Erillislisää maksetaan nyt koko vuorokaudelta, kun aiemman sitä maksettiin kello 6-24 välillä tehdystä työstä:

39. § Lauantai- ja aattotyö

Lauantaipäivän sekä vappu-, juhannus-, joulu- ja uudenvuodenaaton aikana klo 0.00 alkaen tehtävästä työstä maksetaan peruspalkan lisäksi 50 prosentin suuruinen erillislisä tehdyiltä työtunneilta. ...Lisää ei makseta niiltä edellä mainituilta päiviltä, jotka ovat pyhä- tai sunnuntaipäiviä.

Vastaava muutos erillislisän alkamisaikaan tuli voimaan tekniikan yrityksissä viime vuoden alusta lukien.

 


Luottamusmiesvalinnat toimikaudelle 1.1.2019-31.1.2021

| IAU |

Luottamusmiesten valinnat yhtiöissä, joissa nykyiset toimikaudet päättyvät 31.1. 2019, on pääsääntöisesti tehty. Pääluottamusmiehet ja työalueiden luottamusmiehet seuraavalle kaksivuotiselle toimikaudelle ovat:

Aviator

pääluottamusmies Pertti Jokinen

työalueen luottamusmies Minttu Stackelberg-Tatarinov

Finnair Customer Services

pääluottamusmies Sirpa Lahtinen

työalueen luottamusmies Juha Korhonen

Finnair Cargo

pääluottamusmies Mikko Mäntynen

Finnair Kitchen

pääluottamusmies Reijo Hiltunen

työalueen luottamusmies Maria Hyytiäinen

HUB Aviation

pääluottamusmies Kim Josefsson

työalueen luottamusmies Joni Eronen

Inland De-icing Services

pääluottamusmies Harri Lehti

Insta ILS

pääluottamusmies Marko Heikkilä

Lassila & Tikanoja

yhteistoimintaedustaja Niko Kaarmila

RTG

pääluottamusmies Santtu Kiviniemi

työalueiden luottamusmiehet (valinnat kesken)

Swissport

pääluottamusmies Sami Rajala

työalueiden luottamusmiehet:

- ramp Janne Anttonen

- järjestely/ramp-esimies Marco Lindgren

- matkustajapalvelu Marjo Salminen

- matkatavaran käsittely Teemu Elo

- rahti (valinta kesken)

 


Juhani Haapasaari