6.9.2019 * N:o 19 (334) * 

  • | NORRA |: Maapalvelut IAU:n sopimusten piiriin
  • | AVIATOR |: Uusi tasoittuvan työajan sopimus

Maapalvelujen työehdot Norrassa IAU:n sopimusten piiriin

| NORRA |

Lentoyhtiö Nordic Regional Airlines Oy:n eli lyhyemmin Norran maapalvelutyöntekijöiden työehdot ovat muuttuneet 5.8. alkaen IAU:n ja Paltan välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi. Poikkeus tästä ovat työajat, joita koskevat määräykset muuttuvat syyskuun lopussa.

Norran maapalvelutehtävät

Norrassa omina toimintoina suoritettavia maapalvelutehtäviä ovat miehistökuljetukset ja cateringin tukitehtävät. Näiden lisäksi yhtiö aloittaa tulevalla talvikaudella oman jäänpoistotoiminnan.

Laajenevien maapalvelutoimintojen myötä lentoyhtiön maapalvelutyötekijöiden määrä kasvaa noin 30 henkeen. Yhteensä yhtiön palkkalistoilla on likimain 600 työntekijää.

Työehtosopimuksen vaihtuminen

Norran maapalvelutyöntekijöiden työhön sovellettiin 4.8.2019 saakka Pron ja Paltan välistä Lentoliikenteen toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Sopimuksen vaihtumiseen liittyen on sovittu, että ennen 5.8.2019 Norran palveluksessa aloittaneille työntekijöille maksetaan takautuvasti työehtosopimusten välinen erotus siirtymäajalta 5.8.–29.9.2019, mikäli toimihenkilöiden työehtosopimus johtaa pienempään ansiotasoon kuin Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus.

Samoin on sovittu, että keskimääräisen työajan ylittävät työtunnit, joita ei ole saatu tasattua 29.9.2019 mennessä, korvataan työntekijöille toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Keskimääräisen työajan alituksia ei kuitenkaan peritä työntekijöiltä takaisin.

Työaikamääräykset

Kokonaisuudessaan Norran maapalvelut siirtyvät Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen piiriin 30.9.2019 alkaen, kun myös työaikamääräykset muuttuvat sen mukaisiksi. Tähän liittyen IAU:n ja Norran välillä on lisäksi solmittu yhtiökohtainen tasoittuvan työajan sopimus.

Tasoittuvan työajan sopimus on Norrassa työskentelevien jäsenten luettavissa alla olevasta linkistä:

 


Aviatoriin uusi tasoittuvan työajan sopimus

| NORRA |

IAU:n ja Aviatorin välillä on solmittu uusi tasoittuvan työajan sopimus. Siihen perustuva ensimmäinen tasoittumisjakso on alkanut 1.9.2019.

Edellinen yhtiössä käytössä ollut tasoittavan työajan sopimus päättyi tämän vuoden huhtikuussa työnantajan sanottua vuodesta 2011 alkaen käytössä olleen sopimuksen irti. Tämän jälkeen työajat määräytyivät työehtosopimuksen jaksotyötä koskevien määräysten mukaisesti.

Nyt käyttöön otetun uuden sopimuksen määräykset noudattelevat pitkälti aiemmin käytössä ollutta tasoittuvan työajan sopimusta. Säännöllinen työaika on keskimäärin 36,5 tuntia viikossa ja työajan tasoittumisjakson pituus 52 viikkoa.

Merkittävin ero aiempaan sopimukseen on työvuoroluettelojen julkaiseminen kuudeksi viikoksi. Työvuoroluettelossa kokonaistyöaika voi olla enintään 241 ja vähintään 197 tuntia ja yhtä kalenteriviikkoa kohden korkeintaan 56 tuntia.

Tasoittuvan työajan sopimus kokonaisuudessaan on Aviatorissa työskentelevien jäsenten luettavissa alla olevasta linkistä:

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle