28.8.2019 * N:o 17 (332) * 


Hälytysluonteinen työ ja siihen sisältyvät korvaukset

| LENTOLIIKENTEEN PALVELUT |

Työehtosopimus määrittelee sen, milloin työ on hälytysluoteista ja miten se korvataan työntekijälle. Käsiteltäessä IAU:n ja Paltan välillä näiden korvausten maksamiseen liittyneitä laiminlyöntejä, on käynyt ilmi, että työnantajien keskuudessa on virheellisiä käsityksiä asiasta. Tämä on saattanut johtaa tilanteisiin, joissa työntekijöille kuuluvia korvauksia on jäänyt maksamatta.

 

Milloin työ on hälytysluonteista?

Se, milloin työ on hälytysluoteista, on määritelty Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 45. §:n 1. kohdassa.

Työ katsotaan hälytysluonteiseksi silloin, kun työhöntulosta sovitaan työntekijän vapaa-aikana ja työ aloitetaan sopimista seuraavan 12 tunnin aikana ja ennen seuraavan työvuoron alkua.  … Hälytysluonteinen työ päättyy viimeistään normaalin työvuoron alkaessa.

Määräyksen mukaista työntekijän vapaa-aikaa on kaikki työajan ulkopuolinen aika.

Käytännössä työ on hälytysluonteista aina silloin, kun työnantaja pyytää työntekijää aloittamaan työn jo ennen varsinaisen työvuoron alkua ja työntekijä ilmoittaa tähän suostuvansa, jos 12 tunnin aikaraja työn aloittamiseen ei ylity. Näin ollen hälytysluonteisen työn määrittelemiseen ei vaikuta esimerkiksi se, jatkaako työntekijä hälytysluonteisena aloittamaansa työtä välittömästi omassa työvuoroluettelonsa mukaisessa työvuorossa vai ei.

Poikkeuksen yleissäännöstä muodostaa kuitenkin seuraava tilanne:

Työ ei ole hälytysluonteista, jos esimies on pyytänyt ylityöhön työaikana, mutta työntekijä vastaa kyselyyn vasta vapaa-aikana.

 

Mitä hälytysluonteisesta työstä maksetaan?

Työehtosopimuksen 45. §:n toisen kohdan mukaisesti hälytysluonteinen työ korvataan seuraavasti:

– ylityökorvaus, jos työ on ylityötä

– vuorotyölisät määräysten mukaisesti

– 50 prosentilla korotettu palkka, jos työ tehdään kello 06.00:n ja 21.00:n välisenä aikana

– 100 prosentilla korotettu palkka, jos työ tehdään kello 21.00:n ja 06.00:n välisenä aikana

– erityisenä hälytysrahana yhden tunnin peruspalkka, jos työ alkaa kello 06.00:n ja 21.00:n välisenä aikana

– erityisenä hälytysrahana kahden tunnin peruspalkka, jos työ alkaa kello 21.00: n ja 06.00:n välisenä aikana

– lyhyemmältä kuin yhden tunnin pituiselta työajalta maksetaan kuitenkin yhden tunnin palkka

Näiden lisäksi,

- jos työntekijälle ilmoitetaan hänen työvuoroluettelonsa mukaisena työaikana, että hänen tulisi työpaikalta jo poistuttuaan palata samana tai seuraavana päivänä työvuoroluettelosta poiketen työhön, hänelle maksetaan myös tässä tapauksessa yhden tunnin peruspalkka hälytysrahana.

- jos hälytysluonteinen työ alkaa päivätyössä ja joustavassa työssä (teknisiä palveluja tuottavat yritykset) ennen kello 23.00:a ja jatkuu seuraavana aamuna kello 03.00:n jälkeen, varataan työntekijälle palkallinen vapaapäivä seuraavaksi päiväksi. Jos poikkeustapauksissa ei voida menetellä näin ja hälytysluonteinen työ jatkuu säännöllisenä työaikana tehtynä työnä, työntekijälle maksetaan säännöllisenäkin työaikana tekemästään työstä 100 prosentilla korotettu palkka.

Työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan: 45. § Hälytysluonteinen työ

 

Esimerkkejä hälytysluonteisesta työstä ja sen korvaamisesta

1. Työnantaja tiedustelee työntekijältä kello 9, voiko tämä aloittaa työn samana päivänä jo kello 14. Työntekijän työvuoroluettelon mukainen työvuoro on kello 16-24. Työntekijä vastaa, että tämä käy hänelle. Työ on hälytysluonteista ja se korvataan seuraavasti:

  • ylityökorvaus kello 14-16
  • 50 prosentilla korotettu palkka kello 14-16
  • hälytysrahana yhden tunnin peruspalkka

2. Työnantaja tiedustelee työntekijältä kello 9, voiko tämä aikaistaa samana päivänä olevaa työvuoroluettelon mukaista työvuoroaan siten, että se alkaisi jo kello 14 ja päättyisi kello 22. Työntekijän työvuoroluettelon mukainen työvuoro on kello 16-24. Työntekijä vastaa, että tämä käy hänelle. Työ on hälytysluonteista ja se korvataan seuraavasti:

  • 50 prosentilla korotettu palkka kello 14-16
  • hälytysrahana yhden tunnin peruspalkka

Ylityötä ei synny.

 

Noudattaako työnantaja työehtosopimusta?

Hälytysluonteinen työ on ylityön tapaan vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Sopimus syntyy siinä tilanteessa, kun työnantaja ehdottaa työntekijälle työhöntuloa ja tämä suostuu siihen.

Työntekijän ja työnantajan välisen sopimisen piiriin ei kuitenkaan kuulu missään tilanteessa se, korvataanko työ hälytysluonteisena vai ei, jos edellä esitetyt hälytysluonteisen työn tunnusmerkit täyttyvät. Hälytysluonteinen työ korvataan aina työehtosopimuksen mukaisesti.

Jos työnantaja on pyrkinyt sopimaan hälytysluonteisesta työstä vastoin työehtosopimuksen määräyksiä tai on jättänyt siihen liittyviä korvauksia maksamatta, ole yhteydessä oman yrityksesi pääluottamusmieheen tai työalueen luottamusmieheen.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle